Rahvaalgatus Patarei päästmiseks

Patarei merekindlus on ohus

Patarei merekindlus kuulub Euroopa 7 enim hävimisohus oleva mälestise hulka. Kuid Patarei saab meie ühiste jõupingutustega päästa! Allkirjasta Patarei päästmiseks see petitsioon!

Europa Nostra president maestro Plácido Domingo on nii Patarei ja teiste ülioluliste hävimisohus mälestiste kohta öelnud: “Nimekiri 7 enim ohus oleva mälestise kohta juhib tähelepanu Euroopa kultuuri- ja looduspärandi haruldastele näidetele, mida ähvardab oht igaveseks kaduda. Kõigi nende objektide päästmiseks tegutsevad aktiivselt kohalikud kogukonnad, et säilitada meie ühise ajaloo mälestusmärgid, kuid kogukonnad vajavad laiapõhjalist toetust. /…/ Meie ühise pärandi päästmine hävimisest loob arvukalt sotsiaalseid ja majanduslikke hüvesid mitte ainult sealsetele piirkondadele ja riikidele, vaid tervele Euroopale…“ 

Patarei merekindlus Tallinna lahe kaldal on suurim ja võimsaim klassitsistlik kaitserajatis Eestis. Merekindluse rajamist alustati 1829. aastal Vene tsaar Nikolai I korraldusel, kompleks valmis 1840. aastaks. Aastatel 1920-2005 tegutses Patareis vangla. Nii natsireziimi kui kommunistide valitsemise ajal hoiti siin kinni ka täiesti süütuid inimesi ja poliitvange. Patareist kujunes seetõttu rahvusliku vabadusvõitluse sümbol.
Riigi Kinnisvara Aktsiaselts RKAS, mille omandis Patarei juba üle 10 aasta on, pole käitunud meie ühise varaga heaperemehelikult. Hooned on seisnud valdavalt tühjana, need lagunevad kiirelt karmide ilmastkuolude tõttu. Nii katus kui aknad on katki ja lasevad sisse vihma ja lund, vesi on tõsiselt kahjustanud puitkonstruktsioone ja paekivist seinu. Patarei vajab kiiret abi, et peatada lagunemine ja päästa hooned lõplikust hävingust.
Patarei osadeks jaotamine, uusehitiste rajamise lubamine ja müük, mida on juba palju aastaid edutult katsetatud, pole kindlasti lahendus. Vastupidi – see on meie ühise varanduse ohtuseadmine.
Meie tuleviku-Patareisse mahuvad muuseumid, erinevad söögikohad, käsitöömeistrite ja restauraatorite poed ning töökojad, innovatiivsed bürood, kodanikeühenduste ruumid, hotell, näituste ja seminaride ruumid, ehk ka mõni õppeasutus, väiksem teatrisaal jne. Peamine on aga, et avalikus kasutuses olev hoonetekompleks hoiab Tallinna mereäärse vabana.
Patareist hoolivad kodanikud, seltsid ning ühendused, kes on selles hoonekompleksis seni kõige hullema hävingu ära hoidnud ning kelle pealekäimisel on RKAS teinud mõningaid katusetöid, paluvad teil allkirjastada see petitsioon, et nõuda riigilt järgnevat:

  1. Renoveerida Patarei merekindlus Eesti Vabariigi, Tallinna linna, erasektori, renoveerimisekspertide ning kodanikuühenduste tihedas koostöös ja kaasates Euroopa Liidu fonde.  

2. Peatada koheselt praegune läbimõtlemata müügiprotsess.
3. Alustada läbirääkimisi kodanikuühendustega vastutuse üleandmise ning kogu kompleksi tuleviku ja selle avalikku kasutusse jätmise üle.

Anna oma hääl ja aita kaasa Patarei päästmisele!

Kalaranna Patarei SA

Lisainfo: 
Placido Domingo: Destruction of Cultural Heritage is a Human Rights issue  https://www.youtube.com/watch?v=Xs6eb7slYxg
Lühiinfo eesti keeles:http://www.europanostra.org/UPLOADS/FILS/20160316-PR-7ME-EE.pdf
Europa Nostra eksperdid külastasid Eestit: http://www.europanostra.org/news/826/
Eesti Muinsuskaitse Selts: www.muinsuskaitse.ee
Patarei ajaloost: http://patarei.org/
Patarei Sõprade Selts: https://www.facebook.com/patareieestkoste 

Lisatud dokumendid:
Europa Nostra raport “Patarei – Euroopa 7 enim ohus oleva mälestise programmis”
EMS Patareist