Välissuhted

1944. aasta põgenemine ja Shetlandi süstik – 1951. aasta ÜRO põgenikekonventsiooni kujundajad

Kodanike Euroopa kaasrahastatud projkekt „1944nda aasta põgenemine ja Shetlandi süstik – 1951. aasta ÜRO põgenikekonventsiooni kujundajad“ viidi ellu 2017. aastal.

Projekti vältel korraldati nii Eestis kui Shetlandi saarel mitmeid temaatilisi seminare. Samuti valmis koostöös projektipartneritega näitus, mis tutvustab nii põgenemislugusid kui ka 1951. aasta ÜRO pagulasseisundi konventsiooni. 2017. aasta suvel võis näitusega tutvuda Eesti sõjamuuseumi ees ning mitmel pool Shetlandi saarel. E-näitusega on võimalik tutvuda nii eesti keeles http://esm.ee/ekspositsioon/e-naitus-suur-pogenemine-ule-kahe-mere  kui ka inglise keeles http://esm.ee/exhibition/e-exhibition-great-escape-over-two-seas

Lisatud dokumendid:
In English