Välissuhted

Europa Nostra

Mohni tuletorn 1920

Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt Euroopa Liidu ja Europa Nostra muinsuskaitseauhinnale esitatud Jaan Vali uurimistöö Eesti ajaloolistest tuletornidest hinnati medali vääriliseks.

3. juunil 2005 Norra Kuningriigis Bergeni linnas toimunud autasustamistseremoonial andsid auhinna üle Europa Nostra president Tema Kuninglik Kõrgus Taani prints Henrik ja Euroopa Komisjoni Haridus- ja Kultuuridirektoraadi Kultuuriosakonna juhataja härra Harald Hartung.

Euroopa Liidu ja Europa Nostra muinsuskaitseauhinda antakse välja kuues kategoorias. Tänavu oli kandidaate 193. Nendest pälvisid auhinna  38 töö autorid 21 riigist. Jaan Vali uurimistöö vääristamine selle maineka auhinnaga on suur tunnustus Eesti muinsuskaitsele.

Jaan Vali auhinnatöö on põhjalik uurimus tuletornide ajaloost Eestis. Töö toob need prae-guseks paljus hüljatud ja unustatud ning seega ohus olevad mälestised rahva tähelepanu alla. Uurimus põhineb ankeetandmestikul tuletornide ajaloost, ehitusmeetoditest ja –materjalidest, valgustusseadmetest ning tuletornikompleksis töötanud inimeste tööde kirjeldustest. Lisaväärtuse uurimistööle annab asjaolu, et autor teeb ka ettepanekuid ajalooliste tule-tornikomplekside alternatiivseks kasutamiseks ja soovitab kõige väärtuslikumad ja haruldasemad tuletornid võtta riikliku kaitse alla.

2. juunil võttis Europa Nostra Nõukogu ühehäälselt Eesti Muinsuskaitse Seltsi vastu Europa Nostra liikmeks.

Lisatud dokumendid:
Pressiteade