Välissuhted

Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsioon ASCE

Alates juulist 2004 kuulub Eesti Muinsuskaitse Selts Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsiooni liikmete hulka (ASCE – Association of Significant Cemeteries in Europe).  Ühingu eesmärgiks on tutvustada kalmistuid kui rikkaliku ja ainulaadse kultuuripärandiga paiku, nende kunstiajaloolist ja erhitektuurset väärtust ning juhtida tähelepanu kalmistute kaitsele ja restaureerimisele, majandamisele ja korrashoiule. 
ASCE liikmeteks on linnavalitsused, kirikuringkonnad, ülikoolid, mittetulundudühingud ja kohalikud omavalitsused rohkem kui 40 Euroopa riigist.
ASCE korraldab oma liikmetele aastakoosolekuid, arhitektidele, restauraatoritele ja muinsuskaitsjatele mõeldud seminare, konverentse ja muid üritusi, osaleb Euroopa Liidu projektides neid ise algatades, annab välja kalmistuid ja matmiskombeid puudutavat kirjandust.

Lisaks vt. www.significantcemeteries.net

ASCE aastakoosolek 2005 koos seminariga “Kalmistute tulevik linnades” toimub 22.-24. septembril Berliinis. 

ASCE konverents “Management of Significant cemeteries” 13. – 15. mai Zagreb, Horvaatia

Vt. konverentsi kutse ja päevakava lisas.

3.-13.juunil 2004 toimusid ASCE eestvõttel esimesed üle-Euroopalised kalmistupäevad, milles osales 19 Euroopa linna, sealhulgas ka Tallinn ja Tartu.
Eesti kalmistuid puudutava seminari korraldamises ja Tartu Raadi kalmistu tutvustamisel osalesid aktiivselt Tartu Akadeemiline Muinsuskaitse Selts ja Muinsuskaitseamet.
2005.aasta üle-Euroopalised kalmistupäevad toimuvad 30.maist 5.juunini.

Lisatud dokumendid:
Konverentsi kutse
Konverentsi päevakava