Välissuhted

Patarei minevik, olevik, tulevik

The project « Preserving memories about and of the victims of Soviet and Nazi crimes  imprisoned in Patarei Merekindlus» was funded with the support of the European Union under the Programme “Europe for Citizens”

Patarei kuulub ülimalt stiilipuhtana säilinud klassitsistliku kaitserajatisena kogu Euroopa arhitektuuripärandisse. Samas on tegemist Eesti Vabariigi märtrite vastupanu võimsa sümboliga, kommunismi- ja natsismiohvrite mälestusmärgiga.

Berliini müür oli demokraatliku Lääne ja totalitaarse Ida eraldatuse sümboliks ligi 40 aastat. Patarei kannab Eestis eestlaste jaoks sarnast sõnumit. Asudes otse mere ääres, kus Lääs oli peaaegu et nägemiskaugusel, oli see siiski sünge totalitaarse võimu sümbol. Veel 1990ndatel oli Patarei kasutusel vanglana, kus hoiti ka poliitilisi vange. Muuhulgas on Patarei vanglas on karistust kandnud kahekordne peaminister ja riigivanem Jaan Tõnisson (kes tõenäoliselt seal nõukogude korra ajal maha lasti) kui ka Nobeli preemia nominent Jaan Kross (istus Patareis kinni nii natsistliku kui ka kommunistliku režiimi ajal). Säilitades Patareid, säilitame ja mälestame me kommunismi- ja natsismi ohvreid Eestis.

Projekti partneriteks on Eesti Muinsuskaitse selts, Sotamuseo (Soome), The Baltic Initative and Network (Taani), kes panustavad projekti oma ekspertiisiga ning aitavad leida filmi jaoks natsismi ja kommunismi ohvreid ning nende lähedasi.

Projektitegevuste ülevaade on leitav siit.

Lisatud dokumendid:
Project outcomes