Välissuhted

Europae Archaeologiae Consilium

Euroopa Arheoloogia Konsiiliumi ( EAC) juhatus koguneb Eestis

Jaanilaupäeval kogunes Eestisse väike, kuid väga kõrgetasemeline seltskond Euroopa arheoloogia juhte 8 riigist.  4 päeva jooksul peab Tallinnas oma koosolekut Euroopa Arheoloogia Konsiilium.  Tegemist on rahvusvahelise organisatsiooniga, mis ühendab Euroopa riikide arheoloogiapärandi kaitse riiklikke institutsioone: ameteid, inspektsioone, agentuure, direktoraate.  EACga on ühinenud 21 riiki, koos föderaalsete agentuuridega kokku 92 arheoloogia kaitse asutuse esindajat.  Eestit esindab Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraut.

Konsiiliumi eesmärk on tõhustada arheoloogiapärandi kaitset kogu Euroopas, ühtlustada seadusandlust, kaitse- ja uurimistöö põhimõtteid.  Organisatsioonil on kaalukas nõuandev roll mitmete üle-euroopaliste organisatsioonide juures, s.h. Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu institutsioonide juures.

Tallinnas koguneva EAC juhatuse koosoleku peateemaks on arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsiooni, nn. Valetta konventsiooni analüüs ning vajalike parandusettepanekute väljatöötamine.  Konventsioon sõlmiti 1992. aastal Valettas, Eesti ühines sellega 1996. a., mil Riigikogu ratifitseeris konventsiooni.  Arutluse all on ka oktoobris Hispaanias korraldatav mälestiste kaitse seminar ja sümpoosium, mille teema käsitleb olulist otsustusmehhanismi – mida ja kui palju üldse võivad arheoloogid välja kaevata esivanemate pärandist.

Juhatuse liikmeid – arheoloogia tippjuhte Inglismaalt, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Belgiast, Hollandist, Poolast ja Ungarist võõrustavad Muinsuskaitseamet ja Eesti Muinsuskaitse Selts.  Lisaks pikkadele istungipäevadele on kavas külalistele tutvustada ka Tallinna vanalinna ning käimasolevaid arheoloogilisi väljakaevamisi.