Uudised

2008


Warning: Undefined variable $returnString in /data03/virt20332/domeenid/www.muinsuskaitse.ee/htdocs/wp-content/themes/EMS/functions.php on line 316

2008 – UUsi trükiseid Eesti Muinsuskaitse Seltsis

Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel. Eesti Muinsuskaitse Selts, 2008.  Kahe rahvusvahelise konverentsi ettekannete kogumik, illustreeritud.

Arheoloogilised välitööd Eestis 2007

EMS jõulukleebis 2008.  Kolm erinevat varianti!

Ajakiri “Paradise Preserved”. English Heritage. Ülevaade ajalooliste kalmistute hindamisest, restaureerimisest ja majandamisest Suurbritannias. UK kalmistute ajalugu, muinsuskaitse, restaureerimise põhimõtted

Ajakiri “Conservation”, nr 2/2008, keskendub eeskätt Egiptuse kultuuripärandi kaitsele ja kaitse korraldamisele.

Ajakiri “Conservation”, nr 1/2008.  Sisaldab artikleid kultuuripärandi kaitsmisest sõjaolukorras jpm.

Veealune kultuuripärand Eestis.  Infovoldik tutvustab veealust kultuuripärandit. Maili Roio, Muinsuskaitseamet 2008

Kultuurirajad Euroopa maastikel. Trükis on ilmunud 10 keeles: eesti, inglise, saksa, iiri, walesi, tshehhi, soome, rootsi, itaalia, taani.

Eesti muinaslinnad. Evald Tõnisson, Muinasaja teadus 20.  Tartu-Tallinn 2008

Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi ja Eesti Kodu-urimise Seltsi aastaraamat 2007.

Vana Tallinn XII (XVI), XIII (XVII), XIV (XVIII), XVII (XXI)

European preventive archaeology: Papers of hte EPAC meeting 2004, Vilnius.  Council of Europe, 2007

Europa Nostra Scientific Bulletin No 61 – Reconstruction or new construction of medieval castles in the 19th century 

Muinasaja teadus 17: Loodus, inimene ja tehnoloogia 2: interdistsiplinaarseid uurmusi arheoloogias. Tallinn/Tartu 2008.  Sisaldab artikleid Eesti ajaloolise lipu konserveerimisest, Siksälä kalmistu uuringutest, muinas- ja keskaegsetest sepatööriistadest jm. 

30. detsember 2008 – Tõru klubi

30. detsembril Eesti Muinsuskaitse Seltsis “Omaalgatuslike ühenduste roll kodanikuühiskonna arengus – Tõru klubi 34 aastat kogemust” .

20. detsember 2008 – Jaan Tõnisson 140

Lugupeetud EMS liikmed ja sõbrad!

Olete oodatud

riigivanem Jaan Tõnissoni 140. sünniaastapäevale

pühendatud ajalookonverentsile

Eesti Teaduste Akadeemia majas

Tallinnas Kohtu tn 6

laupäeval 20. detsembril 2008

kell 11.00-17.00

Jaan Tõnissoni Instituut

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

Teatada kuni 14. detsembrini 2008

Tel: 534 095 36, 569 092 37   

elle.lees@mail.ee

16 detsember 2008 – Raamatu esitlus ja EMS aastalõpukoosolek

Eesti Muinsuskaitse Seltsi koostatud raamatu „Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel“

 esitlus toimub 16. detsembril kell 16

aadressil Pikk 46, Tallinn.

 Raamat tutvustab kahe rahvusvahelise konverentsi ettekannete põhjal II Maailmasõja järel Euroopat tabanud terrorit ja repressioone.  Konverents „Terrori arheoloogia“ toimus 2005. aastal ning selle järg „Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel“ 2008. aastal.

Detsember 2008 – jaanuar 2009 – Näitus 20 aastat Tartu Muinsuskaitsepäevadest

Näitus 20 aastat Tartu Muinsuskaitsepäevadest, mille on koostanud Tullio Ilomets ja Tartu Akadeemiline Muinsuskaitse Selts, on vaatamiseks avatud Tallinna Kodulinna Majas aadressil Gümnaasiumi 3.  Head külastamist!

27. november 2008 – Eestlased Pihkva- ja Tverimaal

Eesti Muinsuskaitse Selts  kutsub ettekandeõhtule 27. novembril kell 16 aadressil Pikk 46

 teemal Eestlased Pihkva- ja Tverimaal – väljarändajad 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi algusel

Augustis korraldas Eesti Muinsuskaitse Selts ekspeditsiooni Pihkvamaale ja Tveri oblastisse, et uurida sinna 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi algusel väljarännanud eestlaste jälgi – kirikuid, koole, kalmistuid, elumaju, ärihooneid, fotosid, dokumente jms.  Nähtust ja kuuldust kõnelevad Peep Pillak, ajaloolane-arhivaar, Peeter Luksep, väljarännanute järeltulija, Madis Tuuder, Kunstiakadeemia ekspeditsiooni juhataja.

Ettekannetele lisaks näeb fotosid paikadest, kus käidi ja inimestest, kellega kohtuti.  Peale ettekandeid vestlusring küsimuste, vastuste ja kommentaaridega.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 25. novembriks telefonil 6412 522 või

e-posti aadressil helle@muinsuskaitse.ee

19. november 2008 – Saaremaa Muinsuskaitse Selts kohtub Eesti Rahvusliku Liikumise juhtidega

Saaremaa Muinsuskaitse Selts korraldab kolmapäeval, 19. novembril kell 18.00 Kuressaare kolledzi saalis aadressil Rootsi 7 kohtumise Eesti Rahvusliku Liikumise eestvedajatega. Henn Põlluaas räägib teemal “Visioon Eestist 25 aasta pärast”, Martin Helme  muretseb oma ettekandes Eesti riigi kursi õigsuse teemadel ja Tiit Madisson tutvustab oma raamatut “Aprillimässu lugu”.  

Lisateave Tõnu Veldre 5130921

15. november 2008 – Ado Birk 125

Ootame Teid Eesti Maanõukogu esimehe ja peaministri Ado Birgi 125. sünniaastapäevale pühendatud mälestustalitusele

laupäeval 15. novembril 2008 kell 14 Nõmmel Kurni 27/Kirde 14

ja sellele järgnevale ettekandekoosolekule Nõmme Kultuurikeskuses Turu plats 2 kell 15

 Kava vt. lisas

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

Nõmme Muuseum

05, november 2008 – Buxhoevedeni Rist

BUXHOEVEDENI RIST

Parun Volker von Buxhoeveden kutsus 27. oktoobril Haapsalu toomkirikus Buxhoevedeni Risti asutamiseks ja statuudi väljatöötamiseks kokku konsiiliumi järgmises koosseisus: piiskop Philippe Jourdan; assessor Tiit Salumäe; suursaadik Margus Laidre; suursaadik Clyde Kull; heraldik Priit Herodes; Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Jaan Tamm; Euroopa Parlamendi ametnik Urmas Oolup; Eesti Arhivaaride Ühingu esimees Peep Pillak; mereväeohvitser Toomas Peek. Oma ametikohustuste täitmise tõttu ei saanud kohale tulla Margus Laidre, Clyde Kull ja Urmas Oolup, kuid nad andsid oma nõusoleku konsiiliumi töös osalemiseks.

Buxhoevedenite perekond on alates XIII sajandi algusest olnud seotud Liivi- ja Eestimaa ajalooga.

Parun Volker von Buxhoevedeni mõte Buxhoevedeni Risti asutamiseks on seotud asjaoluga, et 1995. aastal president Lennart Meri initsiatiivil asutatud Maarjamaa Risti annetatakse statuudi järgi ainult Eesti Vabariigi presidendile ja välismaalastele, kel on erilisi teeneid Eesti Vabariigi ees. Buxhoevedeni Rist võiks aga olla orden, mida annetatakse teenete eest kristlike vaimsete ja materiaalsete väärtuste loomisel, säilitamisel ning edendamisel sõltumata rahvusest, kodakondsusest või kristlikust konfessioonist. Buxhoevedeni Rist on mõeldud nende isikute esiletõstmiseks, kes on andnud olulise panuse Eesti ja Euroopa lõimumisele ja sellele, et ühinenud Euroopast saaks meie kõigi jaoks elamis- ja armastamisväärne kodu.

18. oktoober 2008 – Tasuta loengud Kuressaare miljööväärtuslike alade elanikele

18.oktoobri algavad Kuressaares koolitused, kus jagatakse teadmisi ja oskusi vanade majade sobivast kaasajastamisest e. säästvast renoveerimisest. Koolitused reedeti, laupäeviti, kokku 24 tundi.Koolitus on osalejatele tasuta, koolituse läbinud saavad vastava tunnistuse.   Teemad:- Miljööväärtusliku ala olemus ja eripära.- Elamu erinevate osade kaasajastamine, sh. majade soojustamine ja viimistlus, tehnosüsteemid, biokahjustuste ennetamine jms.- Juurde- ja ümberehituste planeerimine; kohalike omavalitsuste haldusaktid, mis reguleerivad renoveerimistegevusi miljööaladel; vajalikud kooskõlastused.- Seadusandlus – muinsuskaitse-, ehitus-, planeerimis- ja jäätmeseadus- Elamupiirkondade ajalooline kujunemine ja arhitektuuriline ülesehitus.- Õuealad ja aiakujundus.- Tööde finantseerimine – riiklikud toetused ja kohalike omavalitsuste toetused.Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda:info@renoveeri.net, tel: 6414434Täiendav informatsioon www.renoveeri.netKoolitustsükli läbiviimist toetab Krediidi ja Ekspordi Sihtasutus KredEx.

11, oktoober 2008 – Pärnu muinsuskaitsepäevade 20. aastapäev

 Kaks aastakümmet tagasi, 6. – 9. oktoobrini toimus Pärnus Eesti muinsuskaitseklubide VI kokkutulek – Pärnu muinsuskaitsepäevad.

Pärnu Muinsuskaitse Selts ja Eesti Muinsuskaitse Selts ootavad Teid Pärnu muinsuskaitsepäevade 20. aastapäeva tähistavale kokkutulekule Pärnus laupäeval, 11. oktoobril.

Kava:

Kell 9.30 mälestushetk president Konstantin Pätsi ausamba juures Tahkurannas

Kell 10.30 lahkunud muinsuskaitsjate mälestamine Pärnu Metsakalmistul

Kell 11.30 mälestushetk Pärnu Vabadussõjas langenute mälestussamba juures ja lahkunud muinsuskaitsjate mälestamine Pärnu Alevi kalmistul

Kell 13.00 ajalookonverents Pärnu Raekoja saalis. Esinevad Trivimi Velliste, Küllo Arjakas, Jaan Tamm, Mark Soosaar, Aldur Vunk, Eduard Rajari jt.

Fotonäitus 1988. a. Pärnu ja Tartu muinsuskaitsepäevadest

Pärnu Muuseumis avatud väljapanek Pärnu MS poolt aastatel 1987 – 1993 Vabadussõja mälestusmärkide taastamisel leitust, s.h. Amandus Adamsoni originaalskulptuurid ja nende osad.

10. oktoober 2008 – 40. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents

 Reedel, 10. oktoobril toimub Tallinna Matkamajas algusega kell 12 40. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverents.

Peale pidulikku osa Matkamajas jätkub töö temaatilistes sektsioonides kella 14 – 17,

Korraldav toimkond tel 735 0397

6. – 14. september 2008 – Euroopa Muinsuskaitsepäevad

 6. – 14. septemril toimuvad Eestis järjekordsed Euroopa Muinsuskaitsepäevad.  Sel aastal teemal “Tehnika- ja tööstuspärand”.

Euroopa Muinsuskaitsepäevade kava vt. lisas

21. – 22. august 2008 – Konverents

 EV 90. juubeliaastal korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts rahvusvahelise konverentsi, mis käsitleb Eesti ja teiste Euroopa riikide lähiajalugu II maailmasõja ajal ja järel.  Konverents „Poliitilised repressioonid 1940ndatel ja 1950ndatel aastatel“ toimub 21. augustil Tallinnas Rahvusraamatukogus ning on jätkuks 2005. aastal peetud küüditamisi ja massirepressioone käsitlenud konverentsile „Terrori arheoloogia“.

Konverentsil tuleb esitlusele avalikuks kasutamiseks mõeldud andmebaas väljapaistvate eesti kultuuri- ja ühiskonnategelaste matmispaikade kohta, mis asuvad väljapool Eestit.  Andmebaas valmis Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Arhivaaride Ühingu, Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Muinsuskaitseameti, EELK Konsistooriumi ühistööna.

Konverentsi kava vt. lisas.

30. juuli 2008 – Mälestuskivi Kloostrimetsas

20 aastat Kloostrimetsa mälestuskivi

30. juulil 2008 möödub 20 aastat Kloostrimetsa talus mälestuskivi avamisest, millel meenutatakse vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi ja tema perekonna küüditamist Venemaale.

Olete oodatud Kloostrimetsa mälestuspäevale algusega Tallinna Metsakalmistul president Pätsi perekonna hauaplatsil kolmapäeval, 30.juulil 2008 kell 16.00.

Vaimulikku talitust juhib Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku preester isa Aleksander. Ilmalikku osa juhatab MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi juhatuse esimees  Trivimi Velliste. Päevakohase kõnega esineb presidendi pojapoeg  Matti Päts. Toimub pärgade-kimpude asetamine hauale. Platsi kaunistavad riigi- ja organisatsioonide lipud.

Mälestustalitusele kalmistul järgneb küünla süütamine Kloostrimetsa õuel mälestuskivi juures, kus musitseerib kitarrist  Ervin Lillepea, ning vestlusring ja „Presidendi kohv”.

On võimalik jalutada Tallinna Botaanikaaia rosaariumis.

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi juhatus

24. juuli 2008 – Eestlaste vabadusvõitlusest

24. juulil algusega kell 18 Tartu Ülikooli vanas kohvikus Eesti Muinsuskaitse Seltsi läbiviidav klubiõhtu „Vabadussõjast, mälestusmärkidest ja Tartu Rahust“.  Õhtut sisustavad Mati Strauss, kes pikalt ja põhjalikult uurinud meie vabadussõja mälestusmärke ja nende saatust, ning arheoloog ja muinasteadlane Tanel Moora, kes kõneleb isiklike mälestuste põhjal oma isa Harri Moora osavõtust vabadussõjast.  Mati Straussi ettekannet ilmestab ka rikkalik pildivalik.  Kui kõik hästi läheb, on kohvikus üleval ka Elle Leesi koostatud huvipakkuv näitus Jaan Poskast ja Tartu rahulepingu sõlmimisest Eesti ja Nõukogude Vene vahel.  Kuna tegu on klubiüritusega, siis muidugi käib asja juurde ka mõnus vestlusring.  Kel huvi Tartusse pikemalt jääda, võib vanast kohvikust edasi Jaani kirikusse minna, kus samal õhtul Brahmsi ja Beethoveni kontsert, esineb trio, mis koosneb Islandi, Saksa ja Jaapani muusikutest.

24. juuli ettekandeõhtu juhatab sisse 27. juuli kell 20 ettekandele tuleva Urmas Sisaski oratooriumi „Pro Patria“ , mis on ühtlasi Klaaspärlimängu festivali lõppkontsert.  Tasuta kontsert toimub vabas õhus endisel Raadi lennuväljal, ning aitab koguda vahendeid Tartu Rahu mälestusmärgi rajamiseks. Oratoorium „Pro Patria“ on kirjutatud Jaan Lõo tekstile ning jutustab eestlaste sõjakusest ja võidukusest muinasaegadest peale.  Esitavad Eesti Kaitsejõudude orkester ning erinevad koorid, peadirigent Peeter Saan.

Mõlemad üritused on tasuta.  Kohtumiseni Tartus!

08, juuli 2008 – Mälestusmärk Otto Strandmanile

9. juulil kell 13 avatakse mälestusmärk riigivanem Otto Strandmani sünnikohas Undva külas.  Järgneb pidulik ettekandekoosolek Kadrina rahvamajas.Buss Kadrinasse väljub kell 11.00 välisministeeriumi juurest Lauteri tn.1 Eesti Maja vastast ja saabub tagasi k.18 paiku. Osamaks 25 kr.Osalemisest palume teatada Elle Leesile tel.53409536 v. elle.lees@mail.ee

22. juuni 2008 – Mälestuskivi avamine Aleksander Warma sünnikohas

Pühapäeval, 22. juunil kell 13 avatatakse Viinistus, Kuusalu vallas mälestuskivi endise peaministri presidendi ülesannetes Aleksander Warma sünnikohas.  Mälestuskivi avatakse Eesti Vabariigi 90 juubeliaasta tähistamise raames.

14. juuni 2008 – Küüditamise aastapäeva mälestusteenistus

Laupäeval, 14. juunil algusega 16.00 toimub Pääsküla jaama küüditatute mälestusmärgi juures traditsiooniline mälestusteenistus.Kõik on oodatud!

18, aprill – 18. mai 2008 – Muinsuskaitsekuu

 Rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval 18. aprillil algab traditsiooniline muinsuskaitsekuu, mis Eesti kultuurikalendris on alates 1985. aastast leidnud kindla ja püsiva koha.

Muinsuskaitsekuu pidulikul avamisel 18. aprillil Teaduste Akadeemia saalis Toompeal  kõneleb EMS esimees Jaan Tamm, tervitused Kultuuriministeeriumilt, EMS teenetemedalite ja tänukirjade üleandmine ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi ja Eesti Kodu-uurimise Seltsi  aastraamatu esitlus.  Muinsuskaitsekuu kava koosneb talgutest, näitustest, ekskursioonidest, loengutest jm Eesti kultuuripärandit tutvustavatest üritustest, mida korraldavad Eesti Muinsuskaitse Selts, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, riigi ja kohalikud muuseumid, erinevad mittetulundusühendused. Riigikogu Muinsuskaitse Ühenduse algatusel toimub 9. mail Pärnus ettekandekoosolek ja arutelu teemal “Elu muinsuskaitsealal”.Ühe põhiteemana soovib EMS tänavu tähelepanu juhtida Eesti Kaitseväe kalmistu olukorrale ja tulevikule (vt. kavast 12. mai) ning Narva mälestistele, muinsuskaitsealale ja endisele vangilaagri asukohale ja vangilaagri kalmistule (vt. kavast 14. mai).

17, aprill 2008 – Tartu muinsuskaitsepäevade XX kokkutulek

Olete oodatud Tartu muinsuskaitsepäevade 20. aastapäeva tähistavale kokkutulekule neljapäeval, 17. aprillil 2008

 KAVAS:

Kell 14.00     kinos Athena fotonäituse avamine, millele järgneb 1988. aasta kroonikafilmide vaatamine

Kell 15.30     ringsõit tellitud bussidega : Ülikooli peahoone – EÜS-i maja, Raadi, ERM – Jaani kirik.Kell 18.00     kontsertaktus Ülikooli aulas

EMS tellitud buss Tartusse väljub 17. aprillil kell 11 Tallinnas Mere pst. Vene Kultuurikeskuse juurest.  Tagasi Tartust kell 19.30 saabumisega Tallinnasse ca kell 22.  Sõita soovijatel palume endast teada anda tel 6412 522.

29. märts 2008 – Eesti Muinsuskaitse Seltsi suurkogu 29. märtsil kell 12

Eesti Muinsuskaitse Seltsi iga-aastane üldkogu toimub laupäeval, 29. märtsil algusega kell 12 EMS ruumes aadressil Pikk 46. Päevakava:1.    Ülevaade 2007. aastast ning 2008.a. tegevuste tutvustus, Jaan Tamm
2.    EMS rahvusvahelistest suhetest 2007/2008, Helle Solnask3.    revisjonitoimkonna aruanne, Ants Kraut
4.    Aastaraamatu tutvustus, Georgi Särekanno 5.    EMS liikmemaksudest6.    Muinsuskaitsekuu ettevõtmised (oodatud on algüksuste ettepanekud Muinsuskaitsekuu ürituste kohta)7.    sõnavõtud (sõnavõtusoovijatel palume eelnevalt teada anda).  Ootame kõikide liikmete ja algüksuste aktiivset osavõttu!

9. märts 2008 – Märtsipommitamise ohvrite mälestuspäev

 1989. aastal alustati Eesti Muinsuskaitse Seltsi eestvõttel 1944. aasta 9. märtsi suurpommitamise ohvrite mälestamist hingepalvega nende matmispaigal Siselinna kalmistul ja küünalde süütamisega Harju tänava veeres.

       Pühapäeval, 9, märtsil kell 12.00 algab mälestusteenistus Siselinna kalmistul.

Pommiohvrite matmispaigale rajas Tallinna linn 2004.aastal monumendi,

mille  jalamile asetatakse lilli ja süüdatakse mälestusküünlad.

Hingepalve peab EAÕK ülempreester Mattias Palli,

osaleb Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut

                    Kell 18.00 algab kontsert-jumalateenistus Niguliste kirikus

Vaimulikuna teenib Tallinna praost Jaan Tammsalu
Aastapäeva kõnega esineb EMS esimees Jaan Tamm, Tallinna linna poolt abilinnapea Kaia Jäppinen

                     Kell 19.15 hakkavad lööma Tallinna kirikute leinakellad.

24. veebruar 2008 – Eesti riigi jaoks oluliste inimeste mälestamine seoses EV 90 aastapäevaga

Eesti Muinsuskaitse Seltsi juurde 2007. aastal moodustatud Kaasmaalaste Mälestuse Jäädvustamise Ümarlaud, mille liikmed esindavad Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut, Muinsuskaitseametit, Kaitse-, Kultuuri-, Välis-, Haridus- ja teadusministeeriumit, Eesti Arhivaaride Ühingut ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi teeb ettepaneku mälestada Eesti Vabariigi 90. aastapäeval riiklikul tasandil 90 isikut, ilma kelleta ei oleks sündinud ja püsinud iseseisev Eesti Vabariik.   

22. veebruar 2008 – Mälestustalitus Metsakalmistul

EV 90 aastapäeva puhul toimub mälestustalitus Metsakalmistul 22. veebruaril kell 14.30.  Buss kalmistule väljub Islandi väljakult kell 14.    Peatume riigimeeste K. Pätsi, A. Rei, L. Meri, A. Varma haual.  Osaleb Kaitseliidu Tallinna Maleva orkester. 

26. jaanuar 2008 – Keskpäevatund Tallinna Püha Vaimu kirikus

 Laupäeval, 26. jaanuaril 2008 a. kell 12.00 toimubTallinna Püha Vaimu kirikus järjekordne keskpäevatund teemal
Kirikumuusik Woldemar Schütz perekond ja tema ise –

Tallinna Ülikooli professor Liivi Aarma
Sissepääes tasuta!
Keskpäevatunnid toimuvad Balthasar Russowi Ühing projekti “Laupäevased keskpäevatunnid – Eesti Vabriik 90” raames. Projekti toetavad Tallinna Kultuuriväärtuste Amet ja Tallinna Püha Vaimu kogudus 

15. jaanuar 2008 – Elva Muinsuskaitse Seltsi koosolek

Elva Muinsuskaitse Selts on taasalustamas tegevust!Kell 17.00 toimub Tartumaa Muuseumis, Elvas, Pikk tänav 2, Elva Muinsuskaitse Seltsi koosolek. Päevakorras on ettekanne “Elva kirik Teise Maailmasõja sündmustes 1940-1945” (Vallo Ehasalu) ja arutelu seltsi edasisest tegevusest.
Lisateave 745 6141

3. jaanuar 2008 – Relvarahu mälestuhetk

3. jaanuaril 1920 kell 10.30 vaikisid Eesti Vabadussõjas relvad.
Meeleheitlik, ohvriterohke, ent edukas võitlus oli loonud tegeliku võimaluse
oma riigi ehitamiseks.

Vabadussõja võidu aastapäevadel on läbi aegade mälestatud üle kogu riigi
selles sõjas langenuid. Ausammaste jalameile on asetatud pärgi, süüdatud
küünlaid, helisenud on kirikukellad. Kaitseväes ja Kaitseliidus on peetud
hardushetki, varasematel aastakümnetel ka paraade.

2006. a. katkes elav side Eesti Vabadussõjaga – suri viimane selles sõjas
Eesti riigi sünni nimel võidelnud sõjamees. Ent vaimne side selle pöördelise
sündmusega ei nõrgene, vaid hoopis kasvab: tänavu on 3.jaanuar teist korda
lipupäevana meie ametlikes kalendreis – kui Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäev.

Eesti Evangeelne Luterilik Kirik, Eesti Muinsuskaitse Selts, Eesti Lipu
Selts, Kindral Johan Laidoneri Selts, Eesti Sõjahaudade Hooldeliit,  MTÜ
Konstantin Pätsi Muuseum ja MTÜ Jüriöö Park kutsuvad üles riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutusi, kogudusi, seltse – kogu avalikkust (s.h.
ajakirjandust) ning kõiki kaaskodanikke peatuma kirikukellade helina saatel
3. jaanuaril kell 10.30 minutiks, et anda au nendele, kelle ohvrimeelsus
tegi võimalikuks Eesti Vabariigi sünni.

Samuti kutsume kandma sel päeval rinnas sinimustvalgeid värve – linti,
rosetti või lipumärki.

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
Eesti Muinsuskaitse Selts
Eesti Lipu Selts
Kindral Johan Laidoneri Selts
Eesti Sõjahaudade Hooldeliit
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum
MTÜ Jüriöö Park

Lähem teave tel. 51 – 35 652