Välissuhted

Koostööprojektid

Eesti Muinsuskaitse Seltsi rahvusvaheline koostöö Euroopa Liidu projektides:

Küüditamised ja massirepressioonid Eestis 1939 – 1945 (toetab Euroopa Komisjoni Kodanike programm)

AGORA -Network Sustainable Tourism Developemnt in the Baltic Sea Region (Interreg IIIB)

3 Väärtuslik vana maja (Interreg IIIA)

4 Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel (toetab Euroopa Komisjoni Kodanike Programm)