Seltsi ajalugu

EMS tegevus 2008. aastal

 • Muinsuskaitsekuu 18. aprill – 18. mai
 • EMS aastaraamat – „Eesti Muinsuskaitse Selts 2007“
 • 17. aprill – 20 aastat Eesti lipuvärvide väljatoomisest Tartus  (kino „Ateen“, TÜ aula, EÜSi maja)
 • Euroopa Ajalooliste Kalmistute nädal mais, osalemine rahvusvahelise koostöövõrgustiku ASCE (Euroopa Ajaloolised Kalmistud) töös.
 • Euroopa Muinsuskaitsepäevad septembris
 • Osalemine Euroopa Nõukogu poolt koordineeritavas muinsuskaitsevõrgustikus HEREIN (arhitektuuri ja arheoloogiapärandi internetipõhise andmebaasi koostamine ja täiendamine)
 • Osalemine üle-Euroopalise muinsuskaitsevõrgustiku Europa Nostra töös, osavõtt aastakongressist
 • Eesti riikluse ja ajalooliste sündmustega seotud tähtpäevade tähistamine
 • Mälestiste tutvustamine, mälestiste hoolduse korraldamine, mittetulundusliku muinsuskaitsetegevuse propageerimine
 • Teavitusürituste korraldamine:
 •  Rahvusvaheline konverents „Poliitilised repressioonid 1940 – 1950 aastatel“ 21. august
 • Seminarid,
 • töötoad,
 • loengud
 • Rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine
 • EMS maakondlike algüksuste tegevuse tugevdamine
 • Muinsuskaitseline töö noortega (rahvusvaheline noortelaager sõjahaudade korrastamiseks Saksamaal, võistlus koolinoortele „Muinasjulle“ jt.)