Uusi trükiseid

RAAMAT ORELITE EHITUSEST JA RESTAUREERIMISEST

Rene Levoll. Oreli ehituse ja restaureerimise põhimõtted, Estorel 2006, 133 lk.

 “Orelit pole ilmaasjata peetud pillide kuningaks. Tegemist on pilliga, kus ääretult suured muusikalised võimalused on saavutatud tänu üsna keerulisele mehhanismile. Võiks õigusega öelda, et oreli ehituslik kontseptsioon on interdistsiplinaarne. Oreliehitajal peavad olema teadmised lainefüüsikast, akustikast, erinevate materjalide omadustest, klimaatilistest ja bioloogilistest mõjufaktoritest, muusikast ja muusika ajaloost ning paljudest pisiasjadest”, kirjutab Rene Levoll raamatu eessõnas. Raamat annab ülevaate orelite ehitusest alustades viledest ja heli tekkimisest nendes kuni orelimehhaanika toimimise põhimõteteni. Raamatu autor on samal teemal kaitsnud Tartu Ülikoolis magistritöö. Suur osa autori poolt raamatus kirjapandu põhineb meistritelt saadud suusõnalistel õpetustel ja isiklikel kogemustel. Teadmised orelite ehituse kohta on autor saanud praktilise töö käigus Norra orelifirmas ”Ryde & Berg Orgelbyggeri AB”. Tinavilede valmistamist, parandamist ja vilede parameetrite arvutamist õpetas talle Soomes tegutsev saksa orelimeister Hans Heinrich. Uute pillide projekteerimise alased teadmised pärinevad Rootsi oreliarhitektidelt Ulf Oldaeuselt ja Mann Varepilt.

Raamatus käsitletakse kultuuriväärtusega orelite kaitse ja restaureerimisega seotud probleeme. Eesti ligikaudu 150 orelist on valdav enamus kirikutes ja nõukogude perioodil nende remondi ning uuendamisega eriti ei tegeletud. Esimesel pilgul õnnetu olukord on nüüdseks paradoksaalsel kombel osutunud meie kultuuriväärtuste säilimise seisukohalt suureks vedamiseks. Nendes maades, kus oreleid pidevalt uuendati, on vanad autentsed pillid praktiliselt kadunud. Eestist on aga saanud omamoodi orelite muuseum ja sellise unikaalse kollektsiooni olemasolu on rõhutanud mitmed Eestis esinenud organistid.

 “Oreli ehituse ja restaureerimise põhimõtted” on rikkalikult illustreeritud fotode, jooniste, skeemide ja tabelitega. Raamatu lõpus on ka lühike ingliskeelne kokkuvõte. Lisaks oreliehitajatele, -restauraatoritele, -mängijatele ja -valdajatele võiks raamat huvi pakkuda teistelegi muusika-, ajaloo- ja kultuurihuvilistele.

Raamatut saab osta Eesti Muinsuskaitse Seltsist aadressil Pikk 46, Tallinn või tellida autorilt: e-post estorel@uninet.ee, telef. 372 5122146.

Lisatud dokumendid:
Filmi Iron Power tutvustus