Tanel Moora mälestuseks

Taneli teadustöö rajanes nii loodusteaduslikel meetoditel kui looduse mõju uurimisel inimtegevusele. Sellest annavad tunnistust geoloogidega kahasse kirjutatud artiklid ja väitekiri muistsete loodusolude osast kiviaja asustuse kujunemisel. Kaasasündinud rännukihk ja esmalt emaga, hiljem etnograafidest kolleegidega ette võetud uurimisretked kodumaal ning sugulasrahvaste asualadel täiendasid Taneli maailmapilti ses vallas. Juba lapsena ilmnenud uudishimu, hea mälu ning analüüsivõime kujundasid temast entsüklopeediliste teadmistega ajaloolase, kes ei jäänud vastust võlgu mistahes küsimusele. See tegi Taneli eesti rahvale tuntuks legendaarses raadio-mälumängus. Looduse-, ajaloo- ja isamaa-armastus leidsid väljundi ka tema tegemistes jahimeeste-, geograafia- ja muinsuskaitse seltsis, ikka sõna sekka öeldes, pärides, vaieldes ja õpetades, noorpõlves ägedalt, hiljem kaalutlevamalt. Veel mõne loetud nädala eest üheksandaks elukümnendiks plaane pidades näis tema ideede varu, teotahe ja elulust ammendamatu. Paraku tahtis saatus teisiti. Meile, Tanel Moora teekaaslastele, õpilastele ja sõpradele oli suur õnn käia koos pikki aastakümneid. Tema pikk kuju ja vali hääl ei unune, samuti edasiantud teadmised ja ellusuhtumine. Nüüd on jäänud sellest mälestus, mida hoiame. Jää hüvasti, hea Tanel!

Eesti arheoloogide ja muinsuskaitsjate nimel

Ants Kraut

Tanel Moora