RdC Heraldikaauhind

RdC Heraldikaauhinnast

Robert de Caluwé sündis Hollandis Sas van Gentis 6. mail 1913. aastal. Omandas alguses pedagoogilise hariduse, kuid valis siis vaimuliku teenimise raja. Peale õpinguid Vatikani Gregoriani Ülikoolis ja Russicumis pühitseti ta 1939. aasta Jõulupühal katoliku kiriku bütsantsi riituse preestriks ja lähetati Soome, kuhu ta saabus 23. detsembril 1940. See riik jäigi isa Roberti põhiliseks teenimise paigaks kogu tema pikaks eluks. Oma pühendunud töö ja loominguga on Helsingi Ülikooli professor, Espoo Oikumeenilise keskuse rajaja, väljapaistev ikoonimaalija ning heraldik (alates 1950 Malta rüütliordu vapikuningas) prelaat Robert de Caluwé andnud ülisuure panuse mitme Euroopa maa ja rahva kultuuri arengusse.

Isa Robert de Caluwé elutöö auks ja jätkamiseks asutasid Eesti ja Soome heraldikud isa Roberti 90. sünnipäeval 6. mail 2003 Robert de Caluwé Rahvusvahelise Heraldikaauhinna. Isa Robert ise nimetas ja õnnistas ametisse auhindu määrava RdC kapiitli esimesed liikmed: Kari K. Laurla, Markku O. Koponen, Anders Segersven (Soome) ja Priit Herodes, Toomas Peek ning Jüri J. Dubov (Eesti) ning määras ka esimesed autasustatavad: Kimmo Kara, Kari Laurla, Priit Herodes, Jukka Suvisaari.

Statuudi kohaselt määratakse RdC auhind isikule, kellel on silmapaistvaid teeneid heraldiliste teadmiste säilitamisel, rakendamisel ja edasiarendamisel. Auhinda võib anda kuuel alal: 1. heraldiline kunst; 2. teadustöö; 3. veksilloloogia; 4. faleristika; 5. teavitustöö; 6. elutöö.

Esimesed RdC auhinna laureaadid tehti Helsingis Püha Maria kirikus teatavaks 6. mail 2005. Kahjuks polnud sel pidulikul päeval, isa Roberti 92. sünnipäeval,  meie hulgas enam auväärset patrooni ennast – isa Robert lahkus paar nädalat varem, 21. aprillil. Helge mälestus sellest targast, andekast ja südamlikust inimesest jääb kestma paljudes tänulikes südametes ja loodetavasti ka temanimelises heraldikaauhinnas.

Lisaks ülalmainituile isa Roberti enese poolt nimetatuile on RdC heraldikakunsti auhinna siiani pälvinud Jaime Bugallal y Vela (Hispaania) ja Rahvusvahelise Heraldikaakadeemia liige Marco Foppoli (Itaalia); teadustöö auhinna Ermitaaži teadusdirektor ja Venemaa riigiheerold dr. Georgi Vilinbahov; veksilloloogia auhinna  Rahvusvahelise Veksilloloogiaühenduste Föderat-siooni (FIAV) president prof. Michel Lupant (Belgia); faleristikaauhinna kollektsionäär ja uurija major Mart Puusepp; elutöö auhinna Lõuna- Aafrika Vabariigi kauaaegne riigiheraldik Frederick G. Brownell ja kardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo (Vatikan). Helsingi piiskopile Teemu Sippole, kes 2005. aastal vikaarina võttis vastu isa Roberti patrooniristi, on määratud RdC auhinnaga kaasnev teeneterist honoris causa. 2006. aasta veebruaris ootamatult surnud Kari K. Laurla asemel koopteeriti sama aasta septembris RdC Kapiitli liikmeks genealoog ja heraldik Henrik Degerman. 2007. aastal ka heraldik ja juveliir Tuomas Hyrsky.

RdC aastakoosolekul Espoos 19. aprillil otsustati määrata tänavused RdC auhinnad järgnevalt: elutöö auhind – Nils G. Bartholdy, arhivaar, ajaloolane ja heraldik, Rahvusvahelise Heraldika-akadeemia 1. asepresident (Taani): veksilloloogia auhind – Jan Oskar Engene, erialaajakirja Nordisk Flaggkontakt kauaaegne toimetaja; teadus- ja teavitusauhind Zvi Ruder, uurija ning publitseerija (USA-Iisrael). RdC Kapiitli liikmeteks otsustati kutsuda genealoog ja heraldik Wilhelm de Brummer Soomest ja Tallinna linnaheerold isand Jüri Kuuskemaa.

Dr. Nils G. Bartholdyle ja Dr. Jan Oskar Engenele antakse Robert de Caluwé Rahvusvahelise Heraldikaauhinna diplom ja teeneterist üle 2011. aasta kultuuripealinna Tallinna Raekojas Põhjamaade 6. Heraldikakonverentsi jätkuüritusel, Dr. Zvi Ruderile annab autasu üle Dr. Engene augustikuu alguses Washingtonis toimuval üleilmsel 24. lipukongressil.

Isa Robert de Caluwé 98. sünniaastapäeval,

6. mail AD 2011

Priit Herodes, RdC