Raamat Levašovo memoriaalkalmistust

23. novembril kell 16.00 esitletakse Eesti Muinsuskaitse Seltsis Pikk tn. 46 eesti keelde tõlgitud brošüüri „Levašovo memoriaalkalmistu“. Anatoli Razumovi koostatud brošüür on vene keeles ilmunud juba neljas trükis, viimane 2012. aastal, see on tõlgitud inglise, saksa, soome ja itaalia keelde. Esitlusel osaleb ja kõneleb brošüüri autor, massirepressioonide uurija Anatoli Razumov Peterburist.

Levašovo asub Peterburi Viiburi linnaosa põhjaservas. Sealses metsatukas on kõrge plankaiaga ümbritsetud endine NKVD salajane matmispaik, kuhu toodi Leningradis hukatute laipu 1937. kuni 1954. aastani. Ametlikel andmetel hukati nendel aastatel Leningradis 46 771 inimest, neist 40 485 poliitilistel põhjustel. Enamus hukati Stalini suure terrori aastatel 1937–1938, sealhulgas oli eestlasi 4 561.

Levašovo matmispaik oli salastatud objekt kuni 1989. aastani, alles siis sai üldsus teada, mis siin toimunud oli ja siia otsustati rajada memoriaalkalmistu. Järgnevatel aastatel on memoriaalkalmistule paigaldatud hulgaliselt mälestusmärke: poolakatele, juutidele, sakslastele, soomlastele, norralastele, venelastele, ukrainlastele, valgevenelastele, itaallastele, lätlastele, leedulastele, nunnadele, katoliiklastele, kurttummadele, karsklastele, energeetikutele jne. jne.

Eestlastele pühendatud mälestusmärk valmis EV Peterburi Peakonsulaadi ja eraannetajate tellimusel ja  avati 1999. aastal, 2015. aasta suvel paigutati selle kõrvale mälestustahvel Kingissepa rajooni Simititsa eestlaste asundusest pärit 45 mehele ja 8 naisele, kes hukati NKVD poolt aastatel 1937–1938 kui spioonid, terroristid, diversandid ja kahjurid.

Venemaa Rahvusraamatukogu kirjastuse poolt Vürst Vladimiri peakiriku annetuste toel välja antud „Levašovo memoriaalkalmistu“ on illustreeritud hulga fotodega ja annab 45 leheküljel ülevaate nii memoriaalkalmistust kui ka stalinlikest repressioonidest Leningradis ja ümbruskonnas. Täpsemat teavet Stalini suure terrori aastatel hukatute kohta saab Anatoli Razumovi poolt seni 13 köites välja antud teatmikust „Leningradskii martirolog“ (Leningradi martüürium). Eesti Vabariik tunnustas Anatoli Razumovi aastatepikkust tööd massirepressioonide uurimisel 2012. aastal Maarjamaa risti teenetemärgiga.

Peterburis toimus eestikeelse „Levašovo memoriaalkalmistu“ esitlus juba 30. oktoobril, poliitiliste repressioonide mälestuspäeval, mil Peterburi linnavalitsus korraldab traditsiooniliselt mälestusürituse Levašovos, kus toimub pärgade asetamise tseremoonia. Üritusel osalesid  Peterburi Jaani kogudus ja Peterburi Eesti Kultuuriselts, samuti Eesti Vabariigi peakonsulaat eesotsas peakonsul Jaanus Kirikmäega. Eestlaste mälestuskivi juures pidas mälestusteenistuse õpetaja Enn Salveste.

Lisatud dokumendid: