Patarei merekindlus arvati 14 kõige enam ohus oleva mälestise hulka Euroopas

Tallinna Patarei merekindlus kuulub Euroopa 14 enimohistatud mälestise hulka

Haag/Luksemburg, 10. detsember 2015 – Euroopa juhtiv muinsuskaitseorganisatsioon Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituut kuulutavad täna välja 14 mälestist ja paika, mille rahvusvahelistest ekspertidest koosnev žürii on välja valinud programmi „7 enimohustatut 2016“.

Need 14 ohustatud maamärki Euroopas on: Ererouyki arheoloogiamälestis ja Ani Pemza küla Armeenias, Brüsseli justiitspalee Belgias, Tallinna Patarei merekindlus Eestis, Helsingi Malmi lennujaam Soomes, Colbert´i pöördsild Dieppes Prantsusmaal, Divitzi loss Saksamaal, Kampose piirkond Chioses Kreekas, Veneetsia laguun Itaalias, Rijswijki loss Hollandis, Y-blokk Oslos Norras, Valflorese palee ja mõis Lissaboni lähistel Portugalis, Padua Püha Antoniuse klooster Extremaduras Hispaanias, Hasankeyfi iidne linna ja selle ümbrus Türgis, ja Mavisbanki maja Edinburghis Ühendkuningriigis. Mõned neist paigust on ohus hooletuse ja puuduliku planeerimise või arendustegevuse tõttu, teised ressursside või piisavate oskuste puudumise tõttu. Nimekiri seitsme enim ohus oleva mälestise kohta tehakse teatavaks 16. märtsil avalikul üritusel Veneetsias.

14 sõelale jäänud mälestist ja kultuuriloolist paika valiti välja nende erakordse kultuuriväärtuse tõttu ning arvestades väga tõsist ohtu nende säilimisele. Oluliseks kriteeriumiks peeti ka erinevate avalike organisatsioonide ja erasektori panust ning kodanikuühenduste aktiivset tegutsemist nende mälestiste ja paikade päästmiseks. Otsuse tegemise juures oli oluline samuti see, et neil paikadel on head võimalused edasiseks arenguks ning oma ümbruskonna edendamisel laiemalt.

Kandidaate programmi “7 enimohustatut“ aastal 2016 esitasid kodanikuühendused ja avalikud organisatsioonid Europa Nostra laiast liikmeskonnast ja assotsieerunud liikmesorganisatsioonide  hulgast kogu Euroopast. 14 kandidaati lõppvooru valisid välja eksperdid ajaloo, arheoloogia, arhitektuuri, konserveerimise, projektiuuringute ja rahanduse vallast.  7 finalisti valib välja Europa Nostra juhatus.

Loe lisa pressiteatest!

Archaeological site of Ererouyk and village of Ani Pemza, Armenia
Palace of Justice in Brussels, Belgium
Patarei Sea Fortress in Tallinn, Estonia
Helsinki-Malmi Airport, Finland
Colbert Swing Bridge in Dieppe, France
Castle in Divitz, Germany
Kampos of Chios, Greece
Venice Lagoon, Italy
Castle Rijswijk, the Netherlands
Y-block in Oslo, Norway
Valflores Palace and Estate, near Lisbon, Portugal
Convent of St. Anthony of Padua, Extremadura, Spain
Ancient city of Hasankeyf and its surroundings, Turkey
Mavisbank House, near Edinburgh, the United Kingdom

Lisatud dokumendid:
Europa Nostra pressiteade 14 eniohustatud mälestise kohta Euroopas.