Oodatakse nominente Euroopa 7 enimohustatud mälestise programmi

2013. aastal algatas Euroopa kodanikuühiskond programmi “7 enimohustatut”, et päästa hävimisohus kultuuripärandit. Programmi eesmärk on tõsta rahva teadlikkust kultuuripärandi kohta, toetada sõltumatute eksperthinnangutega ja anda soovitusi mälestiste päästmiseks. Otsest rahalist tuge programm ei paku, kuid välja valtiud paigad saavad suure tähelepanu osaliseks nii kodumaal kui rahvusvahelise muinsuskaitse avalikkuse silmis, mis avab tee võimalike toetuste saamiseks.

Programmi “Euroopa 7 enimohustatut” juhivad Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituut, toetab Euroopa Liidu programm “Loov Euroopa”.

Esmakordselt pärast programmi käivitamist saab iga 2021. aasta programmi “7 enimohustatut” valitud paik  EIB toetuse kuni 10 000 €.

Ettepanekuid Euroopa 7 enimohustatud 2021 programmi saab teha Eesti Muinsuskaitse Seltsi kaudu, kes on Europa Nostra esindaja Eestis, või liitudes uue liikmena üle-Euroopalise katusorganisatsiooniga Europa Nostra.

Nominentide esitamise tähtaeg on 7. september 2020.

Call for Nominations

Nomination Form