Muinsuskaitsekuu

Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemedaliga autasustati:

Enno Lind – Sõrve poolsaare ajaloopärandi tutvustamise ja säilitamise eest

Tiit Veeber – Tartu Peetri kiriku restaureerimisel osutatud abi eest.

Reet Niido – Glehni Kalevipoja kuju taastamise eest

Piret Loide- Nikolai von Glehni kuju püstitamise eest

Rene Levoll – pikaajalise muinsuskaitse alase tegevuse ja Vanatehnika Muuseumi asutamise eest

Leonid Gordejev – Majandusajaloo Muuseumi rajamise ja pikaajalise juhtimise ning ajaloolise mälu talletamise eest

Karuteene medali pälvis:

OÜ Uranus ja Heino Viik – muinsuskaitsevaenuliku tegevuse eest Tallinna vanalinnas Trepi tänavas

Lisatud dokumendid:
Muinsuskaitsekuu 2012

Muinsuskaitsekuu plakat