Muinsuskaitsekuu

EMS teenetemedalid ja tänukirjad 2014:

Aumedal:
Narinder Kumar Aswani, Tallinnas Pagari t. 1 asuva arhitektuurselt ja ajalooliselt väärtusliku kinnistu muinsusteadliku renoveerimise eest.
Teenetemedal:
Ivan Merkulov, pühendunud ja kaaluka panuse eest sõjaajaloo uurimisel ja jäädvustamisel.
Vello Mäss, pühendunud ja tulemusliku panuse eest allveearheoloogia edendamisel ja tutvustamisel.
Meelis Kivi, Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni loomise ja juhtimise eest.
Inna Ligi, pühendunud ja tulemusliku tegevuse eest Muhu Pärandkooli käivitamisel.
Anne Herm, Pada mõisaaida taastamise eest külaelu ürituste korraldamiseks.
Tänukiri:
Anna Gavronski, pühendunud ja kaaluka panuse eest Eesti juudi kultuuripärandi kandjate jäädvustamisel  ja väärikal tutvustamisel.
Michel Poulain, Pada mõisaaida taastamise eest külaelu korraldamiseks.

Lisatud dokumendid:
Muinsuskaitsekuu avamine
Muinsuskaitsekuu 2014