Mälestustahvli avamine Sangaste kirikus

Toropetsi kiriku mälestustahvel avatakse Sangastes

7. novembril kell 12. 00 algab Sangaste kirikus jumalateenistus, mille käigus avatakse mälestustahvel, mis pidi sel suvel hoopiski paigaldatama Venemaal Tveri oblastis Toropetsi linnas asuvale 133 aasta vanusele eestlaste ehitatud luterliku Peetri kiriku hoonele. Jumalateenistusele järgneb ümarlaud, kus arutatakse Eestist Venemaale ümberasumise ajaloolisi aspekte ja tänaseid koostöövõimalusi ümberasumisega seotud regioonide vahel.

Eestist hakkas tolleaegse Pihkvamaa idaossa Toropetsi kanti saabuma ümberasujaid 1860.-70. aastatel ja nende arv kasvas jõudsalt veel XX sajandi alguseski. 1873. aastal alustasid eesti ümberasujad Toropetsi linnas oma luterliku kiriku ehitamist.  12 meetri laiune ning 27 meetri pikkune puukirik valmis ja õnnistati sisse 1877. aastal. XX sajandi alguseks küündis luterliku Peetri kiriku koguduse liikmete arv kaugelt üle kaheksa tuhande, lisaks eestlastele veel paarsada lätlast ja mõnikümmend sakslast. Alates 1889. aastast kuni kiriku sulgemiseni nõukogude võimude poolt 1920. aastal tegutses siin kirikuõpetajana Johan Boas. Punased võimukandjad lasid kiriku torni lammutada ja avasid hoones petrooleumi müügikoha. Siiski on ainulaadne puust ehitis tänaseni suhteliselt hästi säilinud ning selles tegutseb praegu laste spordikool. Kohalikud elanikud nimetavad hoonet aga endiselt “kirkaks”. Eesti Muinsuskaitse Selts kavatses 2010. aasta suvel tähistada eestlaste ehitatud kiriku mälestustahvliga. Projekti toetasid rahaliselt Rahvuskaaslaste programm, Kultuuriministeerium ja eraannetajad. Toropetsi võimudega peetud läbirääkimistel saadi mälestustahvli paigaldamiseks nõusolek, ühiselt kavandati tahvli avamisürituseks kontsert, näitus ja ettekandekoosolek. Siis aga sekkusid nendesse kavadesse äärmiselt negatiivselt häälestatud õigeusu kiriku vaimulikud ja tahvli avamine ning sellega kaasnevad üritused otsustati peatada. Et skulptor Mati Karmini valmistatud mälestustahvel lihtsalt kuhugi tolmu koguma ei jääks, otsustati see ajutiselt paigutada Sangaste kirikusse, sest just siitkandist pärines eriti hulgaliselt Toropetsimaile ümberasujad. Loodetavasti õnnestub mälestustahvel siiski paigaldada peagi asukohta, kuhu see algselt mõeldud oli – eestlastest väljarändajte ehitatud kirikuhoonele Toropetsis.

Peep Pillak

53432716

Lisatud dokumendid:
7 novembri päevakava