Konverents

KUTSE konverentsile „Poliitilised repressioonid 1940ndatel ja 1950ndatel aastatel“

EV 90. juubeliaastal korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts rahvusvahelise konverentsi, mis käsitleb Eesti ja teiste Euroopa riikide lähiajalugu II maailmasõja ajal ja järel.  Konverents „Poliitilised repressioonid 1940ndatel ja 1950ndatel aastatel“ toimub 21. augustil Tallinnas Rahvusraamatukogus ning on jätkuks 2005. aastal peetud küüditamisi ja massirepressioone käsitlenud konverentsile „Terrori arheoloogia“.  Kahe konverentsi ettekannete põhjal valmib trükis, milles on ettekandeid Eesti, Läti, Leedu, Poola, Valgevene, Ukraina, Soome ja Ungari autoritelt.  Ka käesolev konverents juhib tähelepanu 20. sajandi keskel riiklikul tasandil aset leidnud terrorile, mälestamaks ohvreid ja hoiatamaks sarnaste sündmuste võimaliku kordumise eest.

Konverentsil tuleb esitlusele avalikuks kasutamiseks mõeldud andmebaas väljapaistvate eesti kultuuri- ja ühiskonnategelaste matmispaikade kohta, mis asuvad väljapool Eestit.  Andmebaas valmis Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Arhivaaride Ühingu, Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Muinsuskaitseameti, EELK Konsistooriumi ühistööna.

Konverentsile järgneval päeval, 22. augustil toimub väljasõit Narva, kus asus seni üks vähetuntud sõjavangide ja poliitiliselt represseeritute vangilaagreid Eestis.  Vangilaagris peeti kinni 9 eri rahvuse ja riigi kodanikke aastatel 1945 – 1955, umbes 1000 neist surid sõjajärgsetel aastatel nälga ja haigustesse ning on maetud vangilaagri kalmistule Siivertsis. Teiste hulgas viibisid Narva vangilaagris Vabadusristi kavalerid arstiteadlane Georg-Bernhard Järvekülg ja Sõjakooli ülem kolonel Verner Trossi, Tallinna Tehnikumi direktor Herman Reier, diplomaat Ferdinand Kull, minister kolonel Gustav Viard, minister Karl Kornel, heliloojad Riho Päts ja Tuudur Vettik, luuletaja Artur Alliksaar, pianist Eugen Kelder, keemiamagister Jaan Maramaa, kooliuuendaja Ada Oengo-Juhandi, kirjandusloolane Oskar Kuningas). Vangilaagri säilinud peahoonel avame terrorirežiimi ohvritele mälestustahvli ning Siivertsi kalmistul infotahvli hukkunute kohta.

Osavõtt konverentsist Rahvusraamatukogus on vaba.  Väljasõiduks Narva palume registreerida hiljemalt  11. augustiks kandes üle osalustasu 100 krooni (sisaldab transporti ja lõunasööki) Eesti Muinsuskaitse Seltsi arveldusarvele 10022002686005 SEB Eesti Ühispangas, märkides juurde oma nime.

Lisatud dokumendid:
Konverentsi kava
Conference agenda