Filmiõhtu Kinomajas

7.veebruaril möödub 20 aastat muinsuskaitseklubide teisest kokkutulekust Kinomajs, millest sai alguse vabatahtlik organiseeritud muinsuskaitseliikumine Eestis.  Juubeliürituse tähistamiseks korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts 7. veebruaril algusega kell 18 Kinomajas filmiõhtu, kus linastuvad Andres Söödi väärtfilm „Exegi monumentum“ ning äsjavalminud Leedu film „Presidentide saatused“ kolme Balti riigi presidendist.

Inimpõlv tagasi algas Eestis uus ärkamisaeg, mis lõppkokkuvõttes viis paljukannatanud kodumaa taasiseseisvumiseni. Selle juhatas sisse 16. oktoobril 1986.aastal Harjumaal Jüris toimunud muinsuskaitseklubide kokkutulek, mis tekitaski esimese nõukogudeaegse, rahva seast võrsunud massiliikumise, mille loomulikuks vaheetapiks oli aasta hiljem Eesti Muinsuskaitse Seltsi tekkimine. Paralleelselt sellega toimunud fosforiidisõda, Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamine, perestroika toetuseks loodud rahvarinde liikumise organiseerumine ja Nõukogude Liidus esimeste mittekommunistlike parteide tekkimine Eestis olid sammud demokraatliku kodanikuühiskonna tekkimisel. Rajatähisteks sellel raskel teel olid ka Jüri kokkutulekule järgnenud muinsuskaitse klubide kokkutulekud, milledest teine peeti 7. veebruaril 1987. aastal Tallinna Kinomajas.

Meenutamaks 20 aastat tagasi toimunud, mitmeti muinsuskaitseliikumises pöördelist ja programmilist sündmust, korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts 7. veebruaril Kinomajas juubeliürituse. Nii nagu eelmiselgi, 1987.a. kokkutulekul, näidatakse ka nüüd filme. Tollase Peeter Toominga „Intiimse Adamsi” asemel jõuab seekord kohaletulnute ette Andres Söödi ajalooline väärtfilm „Exegi monumentum” (1987), teise filmina tuleb esitusele eelmise aasta lõpus valminud film kolme Balti riigi presidendist pealkirjaga  „Presidentide saatused”. Viimane jõuab Eesti vaatajate ette esmakordselt ning selle autoriks on rahvusvaheliselt tuntud Leedu antropoloog dr. Vytautas Urbanavičius, kes koos oma kolleegide Gintautas Česnyse ja Rimantas Jankauskasega osalesid president Konstantin Pätsi säilmete otsimisel ja leidmisel Buraševo vaimuhaigla kalmistule korraldatud kahel ekspeditsioonil 1989. ja 1990 aastal. Filmis näidatakse ka Läti Vabariigi poolt organiseeritud ja eelnimetatud antropoloogide osalusel 1993.a. toimunud ekspeditsiooni Turkmeeniasse Krasnovodskisse, kus sealse  linna kalmistult loodeti leida düsenteeriasse surnud ja sinna 1942.a. sügisel maetud Läti presidendi Karlis Ulmanise maiseid säilmeid. Leedu presidendi Antanas Smetona saatus oli erinev nii Eesti kui Läti presidentide omast, kuid samuti traagiline.  Dr Urbanavičiust autasustati 2005. aastal Maarjamaa Risti V klassi ordeniga eriliste teenete eest Eesti Vabariigi ees.

45 minutit kestev film on varustatud eestikeelsete tiitritega.

Olete oodatud laiale ajaloo- ja muinsushuviliste ringile tasuta mõeldud mälestusõhtule, mille juhatab lühikese sõnavõtuga sisse Eesti Muinsuskaitse Seltsi auesimees Trivimi Velliste. Filmiõhtu lõpus toimub vestlusring mõlema filmi autoriga.

Lisateave:

Jaan Tamm 53328566  või Helle Solnask 5051781