Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituudi eksperdid Tallinnas

Programm „Euroopa 7 enimohustatut“ sai alguse 2013. aastal, eesmärgiga juhtida tähelepanu Euroopa rikka kultuuripärandi hävimisohus mälestistele, paikadele ja maastikele ning koos era- ja avaliku sektoriga leida neile turvaline tulevik. Iga kahe aasta tagant valib muinsuskaitsjatest, arhitektidest, restauraatoritest, rahandusspetsialistidest koosnev kogu  välja seitse Euroopas ohus olevat paika, mille päästmiseks töötatakse välja realistlik tegevuskava.

2016. aastal arvati Euroopa 7 enim ohus oleva mälestise hulka Patarei merekindlus Tallinnas.  Kuigi hävimisohus mälestisi on Euroopa riikides palju, valiti Patarei teiste seast välja kui silmapaistva arhitektuuriga siiani võrdlemisi hästi säilinud kindlusehitis, mis talletab nii Eesti kui kogu Euroopa ajalugu. Eestlaste ja siin elavate teiste rahvaste jaoks sümboliseerib Patarei vangla Eesti vabadusvõitlust, rahva kannatusi iseseisva riigi nimel.  

Europa Nostra ja EIB eksperdid kohtuvad Tallinnas riigihalduse minister Jaak Aabiga ja tutvuvad Patarei merekindluse ning hilisema vanglaga, mille RKAS kui Patareid üle kümne aasta hallanud riigiettevõte eelmisest aastast avalikkusele sulges kui ohtlikult laguneva mälestise.

Europa Nostra on Eestis tuntud eelkõige oma kõrgetasemeliste muinsuskaitseauhindade poolest, millega tunnustatakse silmapaistvate saavutuste eest kultuuripärandi kaitsel ja säilitamisel. Eestisse on auhindu jagunud rõõmustavalt palju, seni kokku 7. Tänavu tunnustati teadusuuringute kategoorias Niguliste muuseumi koordineeritud mahukat Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti „Rode altar lähivaates“. Auhinnatseremoonia Niguliste muuseumis toimub reedel, 13. oktoobril kell 18.

Tallinna vanalinna linnakindlustusi ning nende restaureerimist tutvustab Euroopa ekspertidele Tallinna Linnaplaneerimise Ameti muinsuskaitseosakonna juhataja Boris Dubovik.

Europa Nostra tööd heade tulemuste tunnustamise eest mälestiste kaitsel ning ohus olevate mälestiste päästmisel toetab Euroopa Liidu programm Loov Euroopa.

Europa Nostra ja EIB poolt tuleb Tallinna 14 eksperti, teiste seas Europa Nostra asepresidendid John Sell (Suurbritannia), Piet Jaspaert (Belgia) ja Costa Carras (Kreeka) ning Europa Nostra peasekretär Sneška Quaedvlieg–Mihailovic. Eestit esindab Europa Nostras Eesti Muinsuskaitse Selts.

Ajakirjanike küsimustele vastavad Europa Nostra ja Euroopa Investeerimispanga Instituudi eksperdid peale kohtumist riigihalduse minister Jaak Aabiga neljapäeval, 13. oktoobril kell 13 Hotellis PK Ilmarine, Põhja puiestee 21b. Olete oodatud!