Euroopa Muinsuskaitsepäevad

Euroopa Muinsuskaitsepäevad

European Heritage Days

18. – 30. september 2007 

Ajalooline keskkond – miljööväärtus?

18.                        september  Euroopa Muinsuskaitsepäevade avamine

Kell 15.00  Avamine Tartu ajaloolises jaamahoones

                            Sõnavõtuga tervitavad kultuuriminister Laine Jänes, Margus Hanson Tartu Linnavalitsusest, Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu, Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Jaan Tamm; mälestise omanik Rein Kilk tutvustab jaamahoonet; suupisted

Kell 16.30  Kultuurikeskuse „Ateen“ külastus, ringkäik Supilinnas. Juhatab Muinsuskaitseameti vaneminspektor Mart Siilivask

19.                        september  Konverents „Aeg lisab väärtust“, Tartu Ülikooli Ajaloomuuseum

Kava:

10.0          Konverentsi avamine. EMS esimees Jaan Tamm

10.20  Jüri Sasi,Tartuabilinnapea

10.30      Anni Nool, Seadusandlik ruum miljööaladel.  Kitsakohad ja omavalitsuste kodutöö.

11.0          Mart Siilivask, Tartu puitarhitektuur

11.30      Elo Lutsep, Maa-arhitektuuri ja maastike uurimise ja hoidmise programm – riiklik arengukava aastateks 2007 – 2010

12.00 – 13.30 lõuna

13.30      Margit Pärtel, Rebala Muinsuskaitseala

14.0       Rein Kilk, Mälestise omaniku rõõmud ja mured

14.30    Tarmo-Andre  Elvisto, Säästev renoveerimine Eestis

15.00 – 15.30  Kohvipaus

15.30   Eino Tomberg,Tamsalu Lubjapark jaPorkuni Paemuuseum

16.00   Raul SalumäeLoode tammik Kuressaare lähedal – oletused ja vastuseta küsimused

16.30 Urmas Vahur, Kurese maastikukaitseala + muinsuskaitseala.

17.00 Küsimused – vastused, kokkuvõte

17.30   Konverentsi lõpetamine

Konverentsi juhatab EMS esimees Jaan Tamm ja selle võib jagada kolme suuremasse blokki:

Riik ja linn, Omaniku rõõmud ja mured, Kodanikeühendused muinsuste kaitsel.  Konverentsi lõpus arutelu esinejate ja kuulajate vahel, mis loodetavasti aitab selgemaks rääkida miljööalade probleeme ja kitsaskohti.

Teisi üritusi Euroopa Muinsuskaitsepäevade  raames:

Euroopa noorte fotonäitus – International Photographic Heritage Experience

Väljapanek koosneb 35 Euroopa riigi noorte fotodest, kes on jäädvustanud oma kodukandi ajaloo- ja kultuuripärandit nii heast kui halvast küljest.Heakorratalgud ja teabepäevad:


4. septembril võsalõikustalgud Kurista mõisa kalmistul ja kabeli ümbruses Jõgevamaal koostöös Jõgeva Avatud Noortekeskuse, Jõgeva valla ja Muinsuskaitseametiga, juhatab Sille Raidvere
7. septembril
 heakorratalgud Vehendi kalmetel ja Jaagupi tarandkalmetel Tartumaal koostöös Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Muinsuskaitseametiga, juhatavad MKA Tartumaa vaneminspektor Arnold Unt ja arheoloog Tanel Moora,

 15 septembril toimub Hiiumaa mälestisi tutvustav avalik väljasõit huvilistele: Suursadam, Kummistu, Pühalepa, Heltermaa, Vilivalla, Orjaku, Tubala, juhendab MKA Hiiumaa vaneminspektor Dan Lukas

20. septembril talgupäev Kuri kalmistul, juhendab MKA Hiiumaa vaneminspektor Dan Lukas

20. september talgupäev Rõngu linnusel: võsast puhastatakse mõisaparki, korrastatakse mõisa ümbrust ja mõisa peahoone aset.  Töövahendid ja kehakinnitus kohapeal, õhtupoolikul tutvumine Uderna mõisaga (piknik). Töid juhendab MKA Tarumaa vaneminspektor Mart Siilivask.

Võrumaal Vastseliina linnuse teabepäev koostöös Vastseliina vallaga,

Korrastustalgud ja teabepäev Risti kabeli, Madi kalme ja Tammemäe ohverdamiskohal Viljandimaal, juhendab MKA Viljandimaa vaneminspektor Anne Kivi.

Kose kalmistu heakorrastamine, juhendab MKA vaneminspektor Ly Renter

28. september heakorratalgud Taheva mõisas Valgamaal, koostöös Muinsuskaitseameti, Taheva vallavalitsuse ja Taheva Sanatooriumiga.  Töid juhendab MKA Valgamaa vaneminspektor Mari-Liis Paris.

Näitused ja konverentsid:

13. september – 25. november Näitus „Harjumaa rahvamajad“ Harjumaa Muuseumis. 10. oktoober konverents „Harjumaa rahvamajad“ Keila kultuurimajas.

14. september Narva Muuseumi ajaloo ja museoloogia konverents Narva linnuses.

18. – 28. september Näitus „Viljandi miljööväärtuslikud alad“.  Korraldavad Viljandi Linnavalitsus ja Viljandi SRIK.  Näitus toimub Viljandi Kondase Keskuses.

22. september Kolga-Jaani rahvamaja taasavamine.

23. september Korraldavad Hiiumaa Muuseum koos Hiiumaa Kaitseliiduga retke tutvumaks vähetuntud mälestise Kukeraba rannasuurtükipatareiga.

23. september Korraldavad Hiiumaa Muuseum koos Hiiumaa Kaitseliiduga retke tutvumaks vähetuntud mälestise Kukeraba rannasuurtükipatareiga.

25. september Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis helilooja ja pedagoog Mart Saare 125 sünniaastapäevale pühendatud näitus, fotonäitus „Neeme Järvi suures plaanis“, suvenäitus „Võluderiigis“, püsiekspositsioon.

28. september Õppekäik Tamsalu Lubjaparki.  Porkuni Paemuuseumi konverents

28. september Õppekäik Tamsalu Lubjaparki.  Porkuni Paemuuseumi konverents

kell 12 tutvumine paemuuseumi ekspositsiooniga, looduse ja pärandkultuuriga Porkunis

kell 14 õuesõpe lubjapargis – paekivi kaevandamine ja lubjaks põletamine, puistangute looduslik taimestumine; teatraliseeritud etendus ”Retk läbi paekivi”

Tasuta külastuspäevad muuseumides:

Reede, 14. september                      Narva Muuseum

Teisipäev, 18. september                 Eesti Põllumajandusmuuseum

                                                           Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum

Kolmapäev, 19. september               Tallinna Linnamuuseum

Reede, 21. september                      Tartu Kunstimuuseum

                                                           Muhu Muuseum. Muhu muuseum tähistab 790 ja 780 aasta möödumist eestlaste muistse vabadusvõitluse tähtsündmustest Pala lahingus 1217 ja Muhu maalinna kaitsmisest 1227.

                                                           Eesti Rahva Muuseum

                                                           Eesti Põlevkivimuuseum

                                                           Hiiumaa Muuseum (Pikk maja + museaalide hoidla ning Kassari ekspositsioonimaja)

Laupäev, 22. september                   Harjumaa Muuseum

Pühapäev, 23 september                  Hiiumaa Militaarmuuseum Tahkunas

Esmaspäev, 24. september               Tartu Ülikooli Kunstimuuseum

Teisipäev, 25. september                 Eesti Vabaõhumuuseum

                                                           Tartumaa Muuseum (Uus raua-teemaline näitus!)

                                                           Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum (muuseum tähistab helilooja ja pedagoog Mart Saare 125 sünniaastapäeva, kell 16 trükise „Põhja vaim“ esitlus, fotonäitus „Neeme Järve suures plaanis“, suvenäitus „Võluderiigis“, püsiekspositsioon „Muusikainstrumente läbi mitme sajandi“)

Reede, 28. september                      Eesti Arhitektuurimuuseum

                                                           Põltsamaa Muuseum

                                                           Tartu Kunstimuuseum

                                                           Eesti Loodusmuuseum

                                                           Eesti Rahva Muuseum

Laupäev, 29. september                   Eesti Ajaloomuuseum (Gildihoone ja Maarjamä 

Lisatud dokumendid:
Tamsalu Lubjapargist. Eino Tomberg
Eino Tomberg