Euroopa Ajalooliste Kalmistute Nädal 29. mai – 4. juuni

29. maist kuni 4. juunini toimub Euroopa ajalooliste kalmistute nädal, et tutvustada kalmistutel leiduvat arhitektuuripärandit ja hauatähiseid, mis on käsitööoskuse ja kunsti arenguloo osa, ning meenutada kalmistutele maetud silmapaistvaid isikuid. Korraldatakse kalmistukultuuri tutvustavaid ekskursioone, seminare, õppepäevi ja heakorratalguid. 

Eesti Muinsuskaitse Selts kuulub Euroopa Ajalooliste Kalmistute Ühendusse alates 2005. aastast, eesmärgiga pöörata avalikkuse tähelepanu kalmistute olukorrale Eestis ja nende olulisusele meie kultuuriloos.  Tutvustame Eesti kalmistuid ja kirikuaedu teistele Euroopa riikidele ning õpime nende kogemustest säilitada vana ja väärtuslikku.  Sel aastal soovime erilist tähelepanu pöörata nendele kalmistutele, mis meie keeruka lähiajaloo tõttu on kas hävinud või unustatud, nende hulgas ka mitmed vangilaagri- ja sõjaväekalmistud.
2. juuni kell 16 tutvustab kultuuriajaloolane Rober Nerman Ajaloo Instituudis (Tallinn, Rüütli tänav 6) Tallinna “kadunud kalmistuid“. Ta keskendub Kopli ja Kalamaja kalmistutele, kuid juttu tuleb teistestki hävinud ja ununenud kalmistutest: Vangilaagri kalmistu Mustamäel, Loode armee kalmistu Koplis jm. Tallinna Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppits kõneleb Tallinna linna kavadest seoses kalmistutega. Henry Kuningas Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist räägib kellatorni taastamisest Kalamajas. Kõik huvilised on oodatud.

3. juunil korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts väljasõidu Narva, et arutada Narva linnavalitsuse ja volikogu liikmetega Narva ajalooliste kalmistute olukorda. Tutvutakse Siivertsi vanade kalmistutega ja tehakse heakorratööd praeguseks täielikult võsastunud vangilaagri kalmistul, kuhu on maetud Narva koonduslaagris 1945-1955 viibinud mitmeid Eesti avaliku elu ja kultuuritegelasi.
Euroopa ajaloolisi kalmistuid tutvustavast nädalast võtab osa 26 Euroopa linna: Barcelona, Belgrad, Berliin, Birkenhead, Bologna, Copenhagen, Tallinn, Genoa, Gent, Belfast, Dublin, Vilnius, Ljubljana, London, Maribor, Milano, Naapoli, Parma, Plymouth, Rooma, Stockholm, Verona, Viin, Wiesbaden, Zagreb.Kogu nädala raames toimuvate ürituste kava vt. www.significantcemeteries.net