Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsiooni juhatus Tallinnas

Eestist kuuluvad ASCE liikmete hulka Muinsuskaitseamet, Eesti Muinsuskaitse Selts ja Tallinna Linnavalitsus. ASCE asutati 2001.a eesmärgiga tutvustada kalmistuid kui osa Euroopa ühisest kultuuripärandist ning aidata kaasa  kalmistute kaitse, igapäevase hooldamise ning restaureerimisküsimuste lahendamisele. Pidevalt kasvavas organisatsioonis tegutseb praegu 51 riiki, liikmeteks on linnavalitsused, kirikuorganisatsioonid, ülikoolid, valitsusvälised mittetulundusühendused jne. Maria Luisa de Yzaguirre juhitava organisatsiooni juhatusse kuulub ka Muinsuskaitseameti esindaja.

Euroopa Ajalooliste Kalmistute Assotsiatsiooni (ASCE) poolt ettevalmistatud projekti European Cemeteries Route raames korraldati ajavahemikul 13-14. jaanuar 2011 Barcelonas  I  seminar “Funerary Heritage and Cultural Tourism“, mille põhiteemaks oli välja töötada kultuurirajale ühist kujundust ja ühtseid standardeid. Sisuliselt töö jätkub samas suunas üldpõhimõtete väljatöötamisel ka Tallinnas. Tallinn on alustanud aktiivselt tarkvara loomist koondnimega Virtuaalsed kalmistud Tallinnas. See programm võimaldab teostada ilma kodust lahkumata kultuuriloolise nn virtuaalse jalutuskäigu pealinna kalmistutele

Virtuaalse kalmistu projekti eesmärgid:

·         Arendada ja kaas ajastada kalmistukultuuri Tallinnas (Eestis)

·         Avalikustada meie aja- ja kultuurilugu

·         Populariseerida ja selgitada kalmistukultuuri kui ühte Eesti kultuuri osa

·         Aidata kaasa kalmistute ja kodanike sidemete tihendamisele

·         Täita osa Tallinna vanade kalmistute nõudeid, et saada Euroopa Kultuuriradade nimekirja

·         Abistada kalmistukultuurist huvitunud kodanikke, kooliõpilasi, turiste

·         Kasvatada kalmistute giide

 www.significantcemeteries.org