EMS suurkogu

Hea seltsikaaslane!

Olete oodatud Eesti Muinsuskaitse Seltsi Suurkogule

Eesti Muinsuskaitse Seltsi ruumides

Tallinnas, Pikk tn. 46

teisipäeval, 8. märtsil 2005

algusega kell 12. 00

Päevakord:

1. Eesti Muinsuskaitse Seltsi 2004. aasta aruannete esitamine ja kinnitamine.

2. Eesti Muinsuskaitse Seltsi 2005. aasta eelarve kinnitamine.

3. Muinsuskaitsekuu kavade ja teiste 2005. aasta tähtsamate muinsuskaitseliste ürituste arutelu.

4. Kohapeal tõstatatavad küsimused.

Kohtumiseni 8. märtsil!

Eesti Muinsuskaitse Seltsi juhatus

Telefon: 6411 287; e-post: info@muinsuskaitse.ee; koduleht: www.muinsuskaitse.ee

Lisatud dokumendid:

Ülevaade eesti Muinsuskaitse Seltsi tegevusest aastal 2004