Eesti Muinsuskaitse Seltsi suurkogu

Eesti Muinsuskaitse Seltsi

SUURKOGU

1. aprill 2017
Tallinna Linnaarhiiv, Tolli tn. 6

11.30 Kogunemine, osavõtjate registreerimine.

12.00 Suurkogu

Päevakava:

 1. Suurkogu juhataja, protokollija, mandaat- ja häältelugemiskomisjoni valimine.
 2. EMS esimehe Peep Pillaku aruanne 2013 – 2016 tegevuse kohta.
 3. Revisjonitoimkonna esimehe Külliki Suurmaa ettekanne.
 4. Küsimused, aruannete kinnitamine.
 5. EMS ase-esimehe Helle Solnaski ettekanne: „Mida toob aasta 2017?“
 6. EMS algüksuste sõnavõtud:
  1. Ivo Paulus. Eesti Tuletõrjemuuseum
  2. Tõnu Veldre. Saaremaa Muinsuskaitse Selts
  3. Leho Lõhmus. Nõmme Heakorra Selts
  4. Tarmo Elvisto. Säästva Renoveerimise Infokeskus
  5. Elle Lees. Konstantin Pätsi Muuseum
 7. EMS juhatuse liikmete, esimehe ning revisjonitoimkonna valimine.
 8. EMS, EKUS ja EGenS Aastaraamatu 2016 esitlus.
 9. Valimisprotokollide kinnitamine.
 10. Seltskondlik osa, kohv ja kringel.