Eesti Muinsuskaitse Seltsi Suurkogu

Päevakava:

1.       Suurkogu rakendamine                                                                               13.00

Juhataja, protokollija, mandaattoimkonna valimine

2.       Päevakava esitamine, läbirääkimised päevakava üle, kinnitamine     13.10

3.       EMS-i esimehe Jaan Tamme ettekanne                                                        13.15

4.       EMS-i aseesimehe Helle Solnaski ettekanne                                              13.45

5.       Mandaattoimkonna esimehe  ettekanne                                                    14.00

6.       Revisjonitoimkonna esimehe Ants Kraudi ettekanne koos

EMS-i  finantsaasta aruande esitamisega                                                14.05

7.       Läbirääkimised aruannete üle                                                                    14.30

8.       Aruannete kinnitamine                                                                                  14.45

9.        Vaheaeg                         15.00-15.15                                                                      

10.   Uue põhikirja eelnõu läbiarutamine ja vastuvõtmine                            15.15-15.30

11.   Juhatuse (12)  ja revisjonitoimkonna (3) liikmete valimine                    15.30

12.   Uue juhatuse ja revisjonitoimkonna koosolek, esimeeste valimine    16.00-16.10

13.   Algüksuste sõnavõtud                                                                                     16.10-16.30

14.   Kohv ja kringel                                                                                          16.30 – 17.15