2014. a. EL /Europa Nostra kultuuripärandi auhinna võitjad

Euroopa Komisjon ja Europa Nostra teevad täna teatavaks Euroopa Liidu kultuuripärandi auhinna ja Europa Nostra auhindade saajad 2014. aastal. 30 riigist pärit 160 kandidaadi seast välja valitud 27 laureaadi tegevust autasustatakse neljas eri valdkonnas: kultuuripärandi säilitamine, teadustöö, erilised teened ning haridus-, koolitus- ja teavitusprojektid. Auhinnad antakse üle 5. mail Viini Burgtheateris Austria presidendi Heinz Fischeri patronaaži all. Auhinnad annavad koos kätte Euroopa Komisjoni haridus- ja kultuurivolinik Androulla Vassiliou ning ooperilaulja ja Europa Nostra president Plácido Domingo. Kuus laureaati saavad peaauhinna, mille juurde kuulub rahaline preemia 10 000 eurot, ja Europa Nostra korraldatava internetihääletusega valitakse ka publikulemmiku auhinna saaja. Lisaks kultuuri tippsaavutuste esiletõstmisele on eesmärk ka edendada kultuuripärandi kõrgetasemelist ja oskuslikku säilitamist.
„Mul on südamest hea meel õnnitleda selle aasta võitjaid ja kõiki asjaosalisi, kelle ind ja pühendumus on tõesti muljet avaldav. Euroopa kultuuripärand on meie väärtuslikumaid varasid. See seob meie tänapäeva minevikuga, suurendab majanduskasvu, ühendab eri ühiskonnarühmi ja aitab edendada turismi. Kuid paljude meid sajandeid paelunud kunstiteoste ja inimese leidlikkuse näidiste seisund muutub üha halvemaks. Nende säilimine sõltub pikaajalistest investeeringutest konserveerimis- ja hooldustegevusse. Mul on hea meel, et meie uue programmiga „Loov Euroopa” toetatakse ka edaspidi kultuuripärandiauhinda, nagu ka paljusid muid rahvusvahelisi algatusi, ja et ka tulevikus rahastab EL seda eri allikatest, sealhulgas piirkondlikest fondidest ja teadustöö jaoks eraldatud vahenditest märkimisväärses mahus,” märkis komisjoni volinik Vassiliou.
„Selle aasta saavutused näitavad, et ka rasketes majandusoludes on võimalik kultuuripärandiprojektidesse kaasata andekaid ja pühendunud inimesi ning saada toetust nii riigi kui ka erasektori vahenditest. Tänu selliste inimeste oskustele, pühendumusele ja suuremeelsusele on suur hulk ajaloolisi vaatamisväärsusi äratatud uuele elule – meie kõigi elu kaunistamiseks ja rikastamiseks. Ma loodan, et meie koostöö Euroopa Komisjoniga jätkub, tugevneb ja muutub üha mõjusamaks ning et tulevikus kaasatakse ka muid kultuuripärandivaldkondi,” lisas Plácido Domingo.

Kontaktisikud:
Dennis Abbott  (+32 2 295 92 58)
Dina Avraam  (+32 2 295 96 67)
Elena Bianchi (+31 70 302 40 58), Twitter: @europanostra  
Joana Pinheiro (+31 70 302 40 55)
Üldsuse jaoks: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post

2014. aasta auhinna saajad (riikide kaupa)

1. kategooria – kultuuripärandi säilitamine
– Horta muuseum, Brüssel, BELGIA
– Home for Cooperation: koolituskeskus Nicosia puhvertsoonis, KÜPROS
– Biblioteca Bardensis, Barth, SAKSAMAA
– Basilica Palladiana, Vicenza, ITAALIA
– Teatro Sociale, Bergamo, ITAALIA
– Walser Houses: Alagna Valsesiale iseloomuliku arhitektuuri säilitamine, ITAALIA
– Hovelsrud Villa, Helgøya saar, Nes på Hedmarken, NORRA
– Torres Vedrase ajaloolised liinid, Lissabon, PORTUGAL
– 17. sajandist pärinevad Dragomirna kiriku freskod, Suceava, RUMEENIA
– Kataloonia veinikooperatiivide programm, HISPAANIA
– El Sénia ajalooline õlipuumaastik, HISPAANIA
– Rooma sild, sillavärav, Calahorra torn ja nende ümbrus, Cordoba, HISPAANIA
– Abbotsford: Sir Walter Scotti kodu, Melrose, ÜHENDKUNINGRIIK
2. kategooria – teadustöö
– Roomaaegne võlvehitis Peloponnesoses, KREEKA
– Transilvaania kindlusaiad, Budapest, UNGARI
– Van Dyck Hispaanias, Madrid, HISPAANIA
3. kategooria – erilised teened
– Gustav Klimti mälestusühing, Viin, AUSTRIA
– Kempensi maastikuühing, Putte, BELGIA
– Ühing Iubilantes, Como, ITAALIA
4. kategooria – haridus-, koolitus- ja teavitusprojektid
– Liikumise „Piirideta kultuuripärand” piirkondlikud restaureerimislaagrid, Tirana, ALBAANIA
– Kujunemine: räämas linnast uueks Miskolciks, UNGARI
– Coeni juhtum, Hoorn, MADALMAAD
– Raadiosaadete programm „Pärimuskohtumised”, Lissabon, PORTUGAL
– Shaping 24: Norwichi ja Genti kultuuripärandi tutvustamine, ÜHENDKUNINGRIIK ja BELGIA

Europa Nostra auhinna saavad ka Euroopa nendest kahest riigist pärit projektid, kes ei osalenud ELi kultuuriprogrammis 2007–2013:

– Kultuuripärandi säilitamine – ahhaatsaalid Puškinis (Tsarskoje Selo) Peterburi lähedal, VENEMAA
– Kultuuripärandi säilitamine – Belle Époque’i aegsed aurikud Genfi järvel, Lausanne, ŠVEITS
Teadustöö – Lõuna-Kaukaasia 7. sajandi kirikuarhitektuur, Moskva, VENEMAA
Taust
Koos käesoleva aasta auhindadega on alates 2002. aastast antud välja 360 ELi kultuuripärandiauhinda / Europa Nostra auhinda. Kogu Euroopast pärit sõltumatutest ekspertidest koosnevad erialažüriid hindavad auhinnale kandideerivaid projekte neljas valdkonnas: kultuuripärandi säilitamine, teadustöö, erilised teened ning haridus-, koolitus- ja teavitusprojektid. Võitjatele antakse aumärgis või väike skulptuur. Kuue peaauhinnaga kaasneb ka 10 000 euro suurune preemia.
Auhindu toetatakse ELi kultuuriprogrammist, mille raames on aastatel 2007–2013 kaasrahastatud kultuuripärandiga seotud projekte ligikaudu 40 miljoni euroga. Toetust on saadud ka teistest ELi programmidest: Euroopa Regionaalarengu Fond eraldas samal ajal kuus miljardit eurot kultuuripärandi kaitsmiseks ja säilitamiseks, kultuuritaristu arendamiseks ja kultuuriteenuste, nt kultuuripärandi alase kutseõppe ja hariduse ning kunstiõppe edendamiseks. Ka ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse programmide kaudu on alates 1998. aastast saadud 150 miljonit eurot kultuuripärandi temaatika jaoks.
Uue programmiga „Loov Euroopa”, mille eelarve järgmiseks seitsmeks aastaks on üle 1,5 miljardi euro (9% varasemast rohkem), toetatakse ka edaspidi rahvusvahelisi kultuuripärandialase koostöö projekte.
Kultuuripärand on küll väärtus omaette, kuid annab ka olulise panuse töökohtade loomisse ja majanduskasvu. Avalik- ja eraõiguslikud asutused kulutavad aastas kultuuripärandi säilitamisele hinnanguliselt viis miljardit eurot. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) avaldatud arvandmed näitavad, et 40% rahvusvahelisest turismist on seotud kultuuriga. Kultuuripärand on ka oluline säästva arengu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse allikas.
Europa Nostra, Euroopa kultuuripärandi häälekandja, on üha laienev kodanikualgatus, mille eesmärk on kaitsta Euroopa kultuuri- ja looduspärandit. Europa Nostral on tänu oma üleeuroopalisele liikmete võrgustikule, millesse kuuluvad nii organisatsioonid kui ka üksikisikud, ja koostööpartneritele väga suur mõju kultuuripärandiga seotud küsimustes. Ta korraldab ka kampaaniaid Euroopa ohustatud mälestiste, vaatamisväärsuste ja looduskaunite paikade kaitseks. 2013. aastal tähistas Europa Nostra oma 50. tegevusaastat.
Viinis toimuv 2014. aasta auhindade üleandmise tseremoonia on osa Europa Nostra iga-aastasest Euroopa kultuuripärandikongressist, mida peetakse Austria presidendi Heinz Fischeri patronaaži all. 2014. aasta kongressi partnerite hulgas on Euroopa Komisjon, selle esindus Austrias, Austria kunsti- ja kultuuriministeerium, sihtotstarbelised fondid Stiftung Fürst Liechtenstein ja Erste Stiftung ning Austria avalik-õiguslik ringhäälinguorganisatsioon ORF.
Lisateave
Võiduprojektide tutvustus: fotod videod
Euroopa Komisjon: Kultuur
Androulla Vassiliou veebisait
Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Lisatud dokumendid:
Pressiteade