Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhind 2023

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna 2023
pälvib Artur Ümar.

 Teisipäeval, 12. detsembril, Eesti Muinsuskaitse Seltsi 36. sünnipäeval tunnustab Eesti Muinsuskaitse Selts Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinnaga pühendunud muinsuskaitsjat, vanade kahhelahjude uurijat ja taastajat, noorte muinsuskaitsjate õpetajat, ajalooliste ahjude eeskujul uute ahjude ehitajat, mälestiste omanike nõustjat Artur Ümarat.

Artur Ümar, Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna 2023 laueraat. Foto Helle Solnask

Artur Ümar, Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna 2023 laureaat. Foto Helle Solnask

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna valmistab kujur Mati karmin.

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna valmistab kujur Mati karmin

Tullio Ilomets (13. 07. 1921 – 22. 08. 2018) oli laia silmaringi ja mitmekülgsete huvidega teadlane, kes pidas tähtsaks eri valdkondade omavahelist sidet ning teaduse rakendamist igapäevaellu. Pikki aastaid tegeles Tullio tulemuslikult ajalooliste esemete uurimise ja tutvustamisega, vanade kalmistute dokumenteerimisega, farmaatsia, keemia, muinsuskaitsega. Tema sooviks oli, et eksperdid, kelle töö sageli avalikkusele varjatuks jääb, oleksid samuti tunnustatud ning nende panus meie elu edendamisse saaks ära märgitud. Auhind pöörab ühiskonna tähelepanu muinsuskaitse ja sellega seotud teaduste olulisusele ja loodetavasti innustab noori järgima Tullio Ilometsa elutööd. Ajaloo tundmine on oluline igas eluvaldkonnas, muinsuskaitse ja sellega seotud teadused väärivad ühiskonnas rohkem tähelepanu.

Eesti Muinsuskaitse Selts asutas Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna 2016. aastal Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi asutaja ja pikaaegse juhi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi teenetemärgi suurpaela ning Valgetähe III klassi ordeni kavaleri, Ülikooli Samba autiitli kandja, Tartu linna aukodaniku Tullio Ilometsa elutöö auks tähistamaks tema 95. sünnipäeva.

 

Tullio Ilometsa muinsuskaitseauhinna laureaadid:
2017    muinastehnoloog, keemik, ajaloolane, arheoloog ja restauraator Jüri Peets.

2018     vanatehnika uurija ning ajalooliste fotode tuvastaja Rene Levoll.

2019 Eesti lähiajaloo ja sõjajärgse vastupanuliikumise uurija, kadunud sõjameeste, metsavendade ja tsiviilisikute tuvastaja Arnold Unt.

2020 Tartu Akadeemilise Muinsuskaitse Seltsi pikaajaline eestvedaja, kultuuriloo koguja ja tutvustaja Ille Palm.

2021     vabatahtlik muinsuskaitsja, vaimulik, kaitseliitlane, ajakirjanik, Saaremaa Muinsuskaitse Seltsi juht, Eesti sõja-ajaloo uurija ja tutvustaja Tõnu Veldre.

2022      kujur, ajaloohuviline, vanavara ja ajalooliste dokumentide koguja Mati Karmin.