Eesti Muinsuskaitse Selts tunnustab: 2020 ja 2021

 

EESTI MUINSUSKAITSE SELTS TUNNUSTAB: 2020 ja 2021

MUINSUSED TULEVIKU NIMEL

Foto: Peeter Hütt

Foto: Peeter Hütt

30 aastat tagasi tegutses noor, napilt neli aastat varem asutatud Eesti Muinsuskaitse Selts sihikindlalt selle nimel, et taastataks „muinsuste muinsus – Eesti Vabariik“, nagu toona rõhutasid seltsi rajajad ning kaasteelised Trivimi Velliste, Lennart Meri, Jaan Kross, Villem Raam.

Perestroika tõmbetuules sündinud muinsuskaitseliikumine tõstis kilbile mälu mõiste. Toonitati: ükski olevus ei jää ellu, kui tal pole mälu. Nõnda viljelesid peamiselt noored muinsuskaitsjad nii sõnas kui teos Eesti ühiskonna ajaloomälu, rahvusmälu. Taastati „keelatud“ ajalooliste isikute hauatähiseid, ennistati Vabadussõja ausambaid.

Mälu järjepideva kestvuse mõiste seoti teadlikult riikluse järjepidevusega. Eesti Muinsuskaitse Selts oli Eesti kodanike komiteede liikumise peamisi algatajaid ning edendajaid. Nii nagu kohalikud muinsuskaitse seltsid sündisid kihelkondlikul alusel, nõnda loodi ka kohalikud kodanike komiteed. Liikumine päädis Eesti Kongressi kokkuastumisega.

Meie riigis on vabana elatud päevade arv (22 + 30 aasta jooksul) ületamas okupatsioonide all elatud päevade koguarvu. Ent muinsuskaitsjad teavad: miski ei püsi niisama – iseenesest. Meie mälu ja pärandi kaitse on otsekui Sisyphose kivi veeretamine mäkke.

Seltsi vabatahtlikud korrastavad ja hooldavad jätkuvalt Eesti ajaloo- ning kultuuripärandit. Eesti Muinsuskaitse Seltsi  liikmete hulgas on – nagu algaegadelgi – erinevate elutstete inimesi, teiste seas kutselisi ajaloolasi, arheolooge, arhitekte, kodu-uurijaid.

Esmaspäeval, 16. augustil kell 16 tunnustab Eesti Muinsuskaitse Selts ajaloolise Patarei merekindluse sisehoovis muinsuskaitse vallas t

egusaid ja aktiivseid inimesi.

Arheoloog Ants Kraut. Foto Peeter Hütt

Arheoloog Ants Kraut. Foto Peeter Hütt

2021 laureaadid

Eesti Muinsuskaitse Seltsi teeneterist

Arheoloog Ants Krautväljapaistva panuse eest Eesti Muinsuskaitse Seltsi tegemistesse nii sõna kui teoga.

Seltsi teenetemedal

Tiit Harjak – pikaajalise vabatahtliku muinsuskaitselise tegevuse, Hiiumaa arhitektuuripärandi hoidmise ja säilitamise eest.

Kolonelleitnant Kaupo Kiis –  pühendunud ja tulemusliku koostöö eest pärandkultuuri ja mäluürituste korraldamisel.

 Filmilooja, Käru muuseumi rajaja Aljona Suržikova, Eesti kultuuripärandi jäädvustamise ja tutvustamise eest.

Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever

Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor Mehis Pever

Koolidirektor Mehis Pever – pikaajalise hea koostöö eest Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Tallinna Ühisgümnaasiumi vahel ja noortes muinsuskaitsehuvi äratamise eest.

Leho Lõhmus – kauaagse pühendunud ja tulemusliku tegevuse eest Eesti Muinsuskaitse Seltsis ja Nõmme Heakorra Seltsis.

Ajakirjanik Urmas Saard – Pärnumaa Muinsuskaitse Seltsi tegevuse, kodupaiga ajaloo ja kultuuripärandi tutvustamise ja Muinsuskaitse temaatika järjepideva tutvustamise eest ajakirjanduses.

Toomas Pirn – MTÜ Keskaegne Lihula juhatuse esimees, kes korraldanud vabatahtlikke arheoloogilistele kaevamistele aastatel 2011 – 2020 ja 2021. aastal Keblastes Pärnumaal ning ka ise igal aastal vabatahtlikuna aktiivselt osa võtnud nii kaevamistest kui ka muudest seltsi ettevõtmistest, nagu näiteks talgud muinsuskaitse all olevatel kalmetel ja Lihula linnusel).

Vahipataljoni tseremooniateenistuse veebel Andres Lillemägi – pikaaegse hea koostöö eest muinsuskaitseliste ja isamaaliste ürituste korraldamisel.

 

Seltsi tänukiri

Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelthea koostöö eest mäluürituste korraldamisel.

 Laevastiku Veteranide Klubi juhatuse esimees  Aleksander Karaulov – hea koostöö eest Juminda miinilahingu ohvrite mälestusürituste korraldamisel.

https://podcast.kuku.postimees.ee/