16, märts 2020 – EMS tegevus lähaiajal

Eesti Vabariigis kehtiva eriolukorra tõttu lükkab EMS määramata ajaks edasi kõik plaanitud tegevused, s.h. EMS Suurkogu (kavandatud 4. aprilliks) ja Muinsuskaitsekuu (18. aprill – 18.mai).

Püsime mõnda aega omaette, tunneme rõõmu digikultuuriaastast!
Olge terved!