5. märts 2020 – Peeter Päts VR I/3

Peeter Päts VR I/ 3140

Olete oodatud Vabadussõja-aegse Pärnu ja Pärnumaa kaitseliidu ülema ja Pärnu maakonna komandandi, Eesti riikliku looduskaitse rajaja kapten PEETER PÄTSI 140. sünniaastapäeva tähistamisele neljapäeval, 5. märtsil kell a4 Pärnu Metsakalmistule ning kell 15 KL Pärnumaa maleva staabis (Pikk 20).

Eesti Sõjahaudade Hoolde Liit
Kaitseöiidu Pärnumaa malev