8. – 14. september 2014 – Euroopa muinsuskaitsepäevad Eestis

Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub osa saama Euroopa muinsuskaitsepäevadest Eestis 8. – 14. septembril: 
„Euroopa suurte sõdade pärand“

Alates 1991. aastast tähistab Euroopa muinsuskaitsepäevi, et tutvustada üldsusele ajaloolisi ehitisi, kultuuriväärtusi, juhtida tähelepanu käsitööoskustele ja vanadele tavadele.  Eesti tähistab Euroopa muinsuskaitsepäevi alates 1993. aastast, keskendudes sel aastal teemale „Euroopa suurte sõdade pärand“.  Tänavu möödub 100 aastat I maailmasõja puhkemisest, 25 aastat hiljem algas II maailmasõda, paljud meist on elanud külma sõja aegadel, praegugi on Euroopa silmitsi suure sõjaohuga. Sõjad ja konfliktid on muinasajast alates jätnud jälgi inimestesse ja meie ümbrusele – muistsed linnamäed, kindlused, mälestussambad ja monumendid, sõjaväebaasid, kalmistud, relvad, filmid, muusika, lood ja mälestused.
Euroopa muinsuskaitsepäevad on kõige rahvarohkem ja laiemalt levinud ajaloo- ja kultuuripärandit tutvustav algatus Euroopas, miljonid inimesed terves Euroopas saavad osa ekskursioonidest, avatud mälestistest, seminaridest ja näitustest. Terve nädala jooksul toimuvad Eestiski mitmed huvitavad üritused – kõik tasuta. 9. septembril tutvustab ajaloolane Robert Treufeldt maailmasõdadega seotud paiku Paljassaartel. 10. septembril toimub konverents „Paldiski – väärtuslik Eesti väikelinn“, mis on sarjast „Eesti väikelinnad“ neljas konverents; Tallinna Kultuuriväärtuste Amet tutvustab sõjajärgsetel aastatel rajatud kodusid ehk „individuaalelamuid“ nagu neid ENSVs kutsuti ja Tallinna Kaitseväe kalmistut, rajatud 127 aastat tagasi, kuhu on maetud sõjaväelasi mitmest leerist: tsaariarmeelasi, Saksa okupatsioonivõimu kandjaid, Briti mereväelasi ja Eesti sõdureid.  Tartus avatakse näitus „Kaks aega. Kaks piiri“, mis annab ülevaate I maailmasõja künnisel Vene impeeriumi lääneservale rajatud sõjasadamast Rohukülas ja iseseisvunud Eesti Vabariigi idapiiril rajatud Laidoneri liini kindlustuskavadest Narva jõe ümbruses. Sõrves peetakse ajalookonverents raketibaasidest Saaremaal ning toimub veel teisigi ettevõtmisi, mis tutvustavad meie kultuuri, ajalugu ja mitmetahulist pärandit.
Sarnaselt Eestiga tutvustavad oma maal  sõdade jäetud pärandit ka Rootsi, Armeenia, Bosnia ja Hertsogovina, kuid Euroopa muinsuskaitsepäevade jooksul saab tutvuda näiteks ka bütsantsi kirikutega Kreekas, traditsioonilise pitsikudumisega Küprosel, Monako aedade või Norra külaeluga. Euroopa muinsuskaitsepäevade kohta teistes riikides vaata www.europeanheritagedays.com
 Täpsem teave Eesti ürituste kohta lisas.


Euroopa muinsuskaitsepäevad mujal riikides.
 

Koostöös Lätiga, kes keskendub Euroopa muinsuskaitsepäevade tähistamisel Riia nimelistele tänavatele, juhtimaks tähelepanu Riiale kui Euroopa kultuuripealinnale, toimuvad ka Eestis mitmed üritused. Lähemalt vaata lisatud kava.