veebruar 2014 – Küünlad Eesti suurkujudele

Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub üles Eesti Vabariigi aastapäeval meenutama silmapaistvaid ühiskonna- ja kultuuritegelasi

Eesti Vabariigi 90. aastapäeval algatas Eesti Muinsuskaitse Selts koos Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku, mitme valitsusasutuse ja kodanikuühendusega mõtte Eesti riigi ajaloolistel tähtpäevadel pidada meeles inimesi, kellel meie iseseisva riigi sünni ja püsimise juures oluline osa on olnud. Kutsusime üles süütama küünlad Eesti suurkujude haudadel nii kodumaal kui väljaspool Eestit.
Mullu, kultuuripärandi aastal, ühines üleskutsega mitukümmend kooli.  Suure tähelepanu osaliseks sai Tarvastu Gümnaasium, kus koos õpilastega käis muinsuskaitsja Helmi Üpruse, olümpiavõitja Martin Kleini ja kirikuõpetaja Harry Haameri haual Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.
Eesti Muinsuskaitse Selts kutsub ka tänavu kõiki Eesti koole üles meenutama Eesti Vabariigi aastapäeva üritustel oma kodukandi suurmehi ja naisi, et tutvustada noortele meie riigimehi, diplomaate, teadlasi, kirjanikke, kunstnikke, muusikuid – kõiki, kellel on teeneid Eesti Vabariigi asutamise ja püsimise ees. Suurmeeste eeskuju  aitab mõtestada üksikisiku, tema tegevuse ja vaimse pärandi rolli väikese rahva ajaloos. Eesti riik püsib meie kultuuril, kogemusel ja tarkusel. Rahva mälu hoidmine on oluline tuleviku ehitamiseks.
Suurmeeste elu ja tegevuse tutvustamiseks pakume koolidele oma abi esinejate leidmisel. Eesti Muinsuskaitse Selts on üle-Eestiline organisatsioon, kellel on algüksused pea kõikides maakondades, tihe koostöö kohalike muuseumide ja muinsuskaitse inspektoritega.
 

Muinsuskaitse on meie tuleviku kaitse!