24. veebruar 2013 – Eesti Vabariigi 95 silmapaistvat isikut

Ettepanek 95 isiku mälestamiseks riiklikul tasandil seoses Eesti Vabariigi 95. aastapäevaga  

Eesti Muinsuskaitse Seltsi juurde 2007. aastal moodustatud Kaasmaalaste Mälestuse Jäädvustamise Ümarlaud, mille liikmed esindavad Eesti Evangeelsest Luterlikku Kirikut, Muinsuskaitseametit, Kaitse- Kultuuri-, Välis-, Haridus- ja teadusministeeriumit, Eesti Arhivaaride Ühingut ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi teeb ettepaneku mälestada Eesti Vabariigi 95. aastapäeval riiklikul tasandil 95 isikut, ilma kelleta ei oleks sündinud ja püsinud iseseisev Eesti Vabariik.   95 isikut on valitud sümboolselt, sest on veel sadu teisi, kel samuti olnud märkimisväärne osa Eesti ajaloos. Nende nimekirja valitud 95 isiku kaudu mälestaksime EV 95 aastapäeval ka kõiki teisi, kellel suuri teeneid Eesti Vabariigi ees. Nimekirjas on kõik tänaseks meie hulgast lahkunud Eesti Vabariigi riigipead, kaasa arvatud eksiilis; silmapaistvamad sõjaväelased, tänu kellele saavutati võit Vabadussõjas ning diplomaadid, tänu kellele saavutati EV tunnustamine ja EV okupatsiooni ja anneksiooni mittetunnustamine. Samuti on nimekirjas nende välisriikide riigipead ja kodanikud, kes märkimisväärselt toetasid Eesti Vabariiki Vabadussõja ajal ja kellele on annetatud Vabadusrist. Nimekirjas on ka viis naist (kaks neist VR kavalerid), kellel on suuri teeneid Eesti Vabariigi ees, kuigi ajastu vaimust lähtuvalt ei olnud neil võimalik ühiskonna elus osaleda meestega võrdsetel juhtivatel positsioonidel. Väljavalitud 95 isiku haudadele (või mälestusmärkide, -tahvlite juurde) võiks EV 95 aastapäeval asetada pärja, mille lindil oleks ühtemoodi tekst (vajadusel ka tõlgitult teistesse keeltesse), näiteks: “Eesti Vabariigi 95. aastapäeval tänulikult Eesti rahvalt”. Samuti teeme ettepaneku lugeda ette kõigi 95 isiku nimed Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud jumalateenistustel ning nende mälestuseks, kelle matmiskohta ei ole teada, süüdata teenistustel küünlad.