Detsember 2012 – Uued trükised

Eesti Muinsusakaitse Selts 25.  Tallinn 2012. Hind 25 €

EMS 25 tervikasi.  Eesti Post. Hind 1 €

Robert Nerman. Mustamäe ajalugu 1960. aastate alguseni.  Tallinn 2012.  Hind 16 €

Postmark EMS 25.  Hind 1 €

Die Archive Estlands im europäischen Kontext.  Estonian Archives in the European Context.  Eesti Arhivaaride Ühing, 2012.

Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat 2011.

Eesti Muinsuskaitse Selts 25. Seinakalender, kus märgitd nii EMSle ajalooliselt olulised sündmused kui 2012. aasta tähtpäevad

Usk vabadusse. Artikleid ja mälestusi Eesti Evageelse Luterliku Kiriku osast Eesti iseseisvuse taastamisel. Tallinn 2011