5 – 11 september 2011 – Euroopa muinsuskaitsepäevad Eestis

5. – 11 septembril tähistab Eesti Euroopa muinsuskaitsepäevi, tänavuseks teemaks “Ajaloolised linnad ja külad”

Euroopa muinsuskaitsepäevi tähistavad 49 Euroopa kultuurikonventsiooniga ühinenud riiki iga aasta septembris, s.h. Eesti, kes osaleb üle-euroopalises ettevõtmises aastast 1993.  Euroopa muinsuskaitsepäevade tähistamist korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts, kes teeb seda toetudes oma üle-riigilisele vabatahtlike võrgustikule.  Euroopa muinsuskaitsepäevade raames tutvustatakse avalikkusele mitmete ürituste ja ettevõtmiste kaudu Eesti kultuuripärandit, tänavuse aasta teemaks on valitud “Ajaloolised linnad ja külad”. Sellise teemavaliku tingis ühelt poolt asjaolu, et sel aastal täitub 45 aastat Tallinna vanalinna kaitsevööndi kehtestamisest, mis oli eelduseks Tallinna vanalinna UNESCO kultuuripärandi hulka arvamisel. Sellle ajaloolise sündmuse meenutuseks ning Helmi Üpruse 100 sünniaastapäeva tähistamiseks toimub 6. septembril Tallinna Raekojas konverents „Tallinna vanalinn 45. Helmi Üprus 100“.

Teiselt poolt on Eestis arvukalt miljööväärtuslikke linnu ja külasid, mis vajavad kaitset korrapäratu arendustegevuse eest ning tutvustamist ajalooliselt väärtuslike elukeskkondadena.  Teemakohane seminar toimub Tarvastu valla ning Mustla linna algatusel 7. septembril Mustlas, kuhu on kutsutud osa võtma nii Mustla kui ümberkaudsete valdade elanikud, arhitektid, valla töötajad ning muinsuskaitsjad.  Seminaril on kaks pea-ettekannet: arhitekt Maie Kaisilt ning kultuurijaloolaselt Mart Siilivaselt Muinsuskaitseametist. 

Samuti on Euroopa muinsuskaitsepäevade kavas mitmeid mälestisi ning kultuuriloolisi paiku tutvustavaid ekskursioone ning heakorratalguid. 

Euroopa muinsuskaitsepäevade tähistamise kava, Raekoja konverentsi ning Mustal seminari kava vt lisas

Vaata lisaks ka www.ehd.coe.int