24 – 26 märts 2011 – Kultuuriturismi konverents Tallinnas

Eesti Muinsuskaitse Selts korraldab 24 – 26 märtsil Tallinnas rahvusvahelise kultuuriturismi konverentsi teemal “Agora 2.0 – Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity”.

Läänemere ümber asuvatel riikidel on pikk ühine ajalugu ning mitmekesine ja rikas loodus- ja kultuuripärand.  Samas ei ole selel piirkonnal kindlalt välja kujunenud ühistunnust. Euroopa Liidu projekti “Agora 2.0” eesmärgiks on Läänemere piirkonna ühise identiteedi otsimine ja kujundamine kultuurimälestiste ja looduse säästliku tutvustamise kaudu. Koostööd arendatakse muinsuskaitse, looduskaitse, turismi ja ettevõtluse vahel.

Konverents toimub Läänemere koostööprogrammi Interreg IIIB projekti “Agora 2.0 – Heritage Tourism for Increased Baltic Sea Region Identity” raames.

Konverentsi kava lisas.