24. jaanuar 2011 – Jaan Poska 145

145 aastat tagasi sündis Laiuse vallas Kirikuküla köstrimajas paljulapselises perekonnas Jaan Poska, kellest kasvas üles Eesti Vabariigi suurkuju- iseseisva rahvusriigi üks alustaladest. Jaan Poska tõusis eestlaste seast kõrgeimale postsioonile tsaaririigi tingimustes, olles Venemaa Ajutise Valitsuse Eesti kubermangu komissar.
Poska teeneks tuleb lugeda Lõuna- ja Põhja-Eesti kubermangu ühendamist 1917.a. terviklikuks Eestiks. Aegumatud on tema teened meie valitsuse esimese välisministrina ja eriti Tartu rahulepingu sõlmimisel. Tunnustust väärib veel andeka advokaadi Jaan Poska tegevus Tallinnas linnajuhina.
24. jaanuaril kell 11 toimub Jaan Poska mälestuseks avalik talitus Siselinna Nevski kalmistul Poska perekonna rahulas. Osalevad Jaan Poska järeltulijad, Eesti Apostelliku Õigeusu Issanda Muutmise peakiriku ülempreester Aleksander, EV Välisministeerium, Tallinna linnavalitsus, Jaan Poska Mälestusfond, MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, Kindral Joh. Laidoneri Selts, Eesti Muinsuskaitse Selts jt. organisatsioonid.

Info:5134445
53409536