7 november 2010 – Mälestustahvli avamine Sangaste kirikus

7 novembril kell 12 toimub Sangaste kirikus mäletustahvli avamine Sangastest ja ümbruskonnast XX sajandi algul Venemaale väljarännanud eestlaste poolt Toropetsi linna ehitatud kiriku tähistamiseks.  Tahvli kavandas ja valmistas skulptor Mati Karmin ning see oli mõeldud üles panna Toropetsi lutrliku kiriku seinale.  Toropetsi puukiriku ehitasid XX sjanadi algusel sinna välja rännanud eestlased ning kirik on alles ka tänapäeval, praegu tegutseb spordisaalina.

Vene õigeusu vaimulike vastuseisu tõttu ei lubatud mälestustahvlit Topropetsi kiriku seinale panna.  Seetõttu paigaldab EMS mäletustahvli esialgu Sangaste kirikusse, lootuses, et võibolla aja möödudes saame tahvli siiski tema algselt mõeldud kohale panna.