Juuni 2010 – Uusi trükiseid EMSs

UUS! EMS jõulukleebised 2010.  Kujundas Priit Herodes.

Jaan Poska oma ja meie ajas. Artikleid ja mälestusi. Tallinn, 2010

Padise klooster. Ehitus- ja uurmislugu. Jaan Tamm. Tallinn, 2010

Narrow-gauge Supply Railways in Estonia 1895 – 1975.  Mehis Helme, 2010

Baltic Journal of Art History.  Spring 2010. Villem Raam 100. University of Tartu, 2010

Baltic Journal of Art History. Autumn 2009. University of Tartu, 2009

Kogu tõde Hirmus-Antsust?  Mati Mandel, Tallinn 2010

Ralf Kaup.  Tänavapoiss.  Lastekodudes, Nõukogude armees ja piirivalvurina Eesti – Vene piiril. Kirjastus Grenader. Tallinn 2010

Gymnasium Revaliense 1631 – 1981. Trükitud Rootsis 1981.

Eesti Kodu-uurimise Seltsi, Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat 2009.

Eesti postmargid ja tervikasjad.  Kataloog 2010.  Eesti Muinsuskaitse Seltsi filateeliatoimkond, koostaja Mart Aru.

Olev Ott “1941. aasta küüditamine Eestis.  Katse selgitada lünka Rootsi ja Norra gümnaasiumiõpikutes”.  Kirjatus MEL, 2009

Jüri Kotšinev “Suvorov“. Kirjastus “Kunst”, Tallinn 2010

Rein Pajur “Poksi lugu”. Maailma lugu 1719 – 2000, Eesti lugu 1910 – 2000.Tallinna Raamatutrükikoda 2009.

Lenderi maja. Hoonetüübi areng ja säästev uuendamine.  
Koostanud Anni Martin ja Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.  Tallinn, 2009 (Samas sarjas on varem ilmunud Tallinna Maja).

Tallinna kirikud.  Ajalugu ja restaureerimine. Koostanud Tallinna Kultuuriväärtuste Amet.  Tallinn, 2009

Tallinn Churches. History and Restoration. Compiled by Olev Liivik, Boris Dubovik.  Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinn, 2009