2009 – Uusi trükiseid EMSs

Archaeological Fieldwork in Estonia AVE 2008

Ultima Memoria. Eestimaa lagunenud ja hüljatud kultuurimälestised.

Kultuuriväärtuste kaitse relvakonflikti korral. EMS  2009.Elektrooniline väljaanne

Eesti Muinsuskaitse Seltsi jõulukleebis 2009.

Muinsuskaitse aastaraamat 2008

Kodu-uurija teejuht. Tallinn 2009

Vene riigi ajaloost ja eesti rahva elust seal (vene keeles). Anton Solames. Velikie Luki 2009. Raamat räägib eestlastest ümberasujate elust Tveri- ja Pihkvamaal XIX sajandist kuni tänapäevani. 

Historically valuable sites from the Cold War period: protection and information.  Conference in Berlin March 2009

Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Kodu-uurimise Seltsi ja Eesti Genealoogia Seltsi aastaraamat 2008.  Hind 75 krooni.

Eesti muistsed aarded. Ülle Tamla ja Mauri Kiudsoo. MTÜ Arheoloogiakeskus.  2009 Ancient Hoards of Estonia.  Ülle Tamla ja Mauri Kiudsoo. MTÜ Arheoloogiakeskus.  2009

Europa Nostra ajakiri “Heritage, Mirror of Intercultural Europe”

Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel. Eesti Muinsuskaitse Selts, 2008.  Kahe rahvusvahelise konverentsi ettekannete kogumik, illustreeritud.

Arheoloogilised välitööd Eestis 2007

EMS jõulukleebis 2008.  Kolm erinevat varianti!

Ajakiri “Paradise Preserved”. English Heritage. Ülevaade ajalooliste kalmistute hindamisest, restaureerimisest ja majandamisest Suurbritannias. UK kalmistute ajalugu, muinsuskaitse, restaureerimise põhimõtted

Ajakiri “Conservation”, nr 2/2008, keskendub eeskätt Egiptuse kultuuripärandi kaitsele ja kaitse korraldamisele.

Ajakiri “Conservation”, nr 1/2008.  Sisaldab artikleid kultuuripärandi kaitsmisest sõjaolukorras jpm.

Veealune kultuuripärand Eestis.  Infovoldik tutvustab veealust kultuuripärandit. Maili Roio, Muinsuskaitseamet 2008

Kultuurirajad Euroopa maastikel. Trükis on ilmunud 10 keeles: eesti, inglise, saksa, iiri, walesi, tshehhi, soome, rootsi, itaalia, taani.

Eesti muinaslinnad. Evald Tõnisson, Muinasaja teadus 20.  Tartu-Tallinn 2008

Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi ja Eesti Kodu-urimise Seltsi aastaraamat 2007.

Vana Tallinn XII (XVI), XIII (XVII), XIV (XVIII), XVII (XXI)

European preventive archaeology: Papers of hte EPAC meeting 2004, Vilnius.  Council of Europe, 2007

Europa Nostra Scientific Bulletin No 61 – Reconstruction or new construction of medieval castles in the 19th century 

Muinasaja teadus 17: Loodus, inimene ja tehnoloogia 2: interdistsiplinaarseid uurmusi arheoloogias. Tallinn/Tartu 2008.  Sisaldab artikleid Eesti ajaloolise lipu konserveerimisest, Siksälä kalmistu uuringutest, muinas- ja keskaegsetest sepatööriistadest jm.