19, august 2009 – Näitus Musta Lindi päeva tähistamisest

19. augustil kell 16 avab Eesti Muinsuskaitse Selts oma ruumes Pikk 46 näituse Musta Lindi päeva tähistamisest.  Näituse külastajatele jagab EMS ka rinnamärke, mis meenutavad 70 aasta möödumist Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimisest.