30. detsember 2008 – Tõru klubi

30. detsembril Eesti Muinsuskaitse Seltsis “Omaalgatuslike ühenduste roll kodanikuühiskonna arengus – Tõru klubi 34 aastat kogemust” .