2008 – UUsi trükiseid Eesti Muinsuskaitse Seltsis

Poliitilised repressioonid 1940. ja 1950. aastatel. Eesti Muinsuskaitse Selts, 2008.  Kahe rahvusvahelise konverentsi ettekannete kogumik, illustreeritud.

Arheoloogilised välitööd Eestis 2007

EMS jõulukleebis 2008.  Kolm erinevat varianti!

Ajakiri “Paradise Preserved”. English Heritage. Ülevaade ajalooliste kalmistute hindamisest, restaureerimisest ja majandamisest Suurbritannias. UK kalmistute ajalugu, muinsuskaitse, restaureerimise põhimõtted

Ajakiri “Conservation”, nr 2/2008, keskendub eeskätt Egiptuse kultuuripärandi kaitsele ja kaitse korraldamisele.

Ajakiri “Conservation”, nr 1/2008.  Sisaldab artikleid kultuuripärandi kaitsmisest sõjaolukorras jpm.

Veealune kultuuripärand Eestis.  Infovoldik tutvustab veealust kultuuripärandit. Maili Roio, Muinsuskaitseamet 2008

Kultuurirajad Euroopa maastikel. Trükis on ilmunud 10 keeles: eesti, inglise, saksa, iiri, walesi, tshehhi, soome, rootsi, itaalia, taani.

Eesti muinaslinnad. Evald Tõnisson, Muinasaja teadus 20.  Tartu-Tallinn 2008

Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi ja Eesti Kodu-urimise Seltsi aastaraamat 2007.

Vana Tallinn XII (XVI), XIII (XVII), XIV (XVIII), XVII (XXI)

European preventive archaeology: Papers of hte EPAC meeting 2004, Vilnius.  Council of Europe, 2007

Europa Nostra Scientific Bulletin No 61 – Reconstruction or new construction of medieval castles in the 19th century 

Muinasaja teadus 17: Loodus, inimene ja tehnoloogia 2: interdistsiplinaarseid uurmusi arheoloogias. Tallinn/Tartu 2008.  Sisaldab artikleid Eesti ajaloolise lipu konserveerimisest, Siksälä kalmistu uuringutest, muinas- ja keskaegsetest sepatööriistadest jm.