20. detsember 2008 – Jaan Tõnisson 140

Lugupeetud EMS liikmed ja sõbrad!

Olete oodatud

riigivanem Jaan Tõnissoni 140. sünniaastapäevale

pühendatud ajalookonverentsile

Eesti Teaduste Akadeemia majas

Tallinnas Kohtu tn 6

laupäeval 20. detsembril 2008

kell 11.00-17.00

Jaan Tõnissoni Instituut

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum

Teatada kuni 14. detsembrini 2008

Tel: 534 095 36, 569 092 37   

elle.lees@mail.ee