27. november 2008 – Eestlased Pihkva- ja Tverimaal

Eesti Muinsuskaitse Selts  kutsub ettekandeõhtule 27. novembril kell 16 aadressil Pikk 46

 teemal Eestlased Pihkva- ja Tverimaal – väljarändajad 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi algusel

Augustis korraldas Eesti Muinsuskaitse Selts ekspeditsiooni Pihkvamaale ja Tveri oblastisse, et uurida sinna 19. sajandi II poolel ja 20. sajandi algusel väljarännanud eestlaste jälgi – kirikuid, koole, kalmistuid, elumaju, ärihooneid, fotosid, dokumente jms.  Nähtust ja kuuldust kõnelevad Peep Pillak, ajaloolane-arhivaar, Peeter Luksep, väljarännanute järeltulija, Madis Tuuder, Kunstiakadeemia ekspeditsiooni juhataja.

Ettekannetele lisaks näeb fotosid paikadest, kus käidi ja inimestest, kellega kohtuti.  Peale ettekandeid vestlusring küsimuste, vastuste ja kommentaaridega.

Osavõtust palume teatada hiljemalt 25. novembriks telefonil 6412 522 või

e-posti aadressil helle@muinsuskaitse.ee