18. oktoober 2008 – Tasuta loengud Kuressaare miljööväärtuslike alade elanikele

18.oktoobri algavad Kuressaares koolitused, kus jagatakse teadmisi ja oskusi vanade majade sobivast kaasajastamisest e. säästvast renoveerimisest. Koolitused reedeti, laupäeviti, kokku 24 tundi.Koolitus on osalejatele tasuta, koolituse läbinud saavad vastava tunnistuse.   Teemad:- Miljööväärtusliku ala olemus ja eripära.- Elamu erinevate osade kaasajastamine, sh. majade soojustamine ja viimistlus, tehnosüsteemid, biokahjustuste ennetamine jms.- Juurde- ja ümberehituste planeerimine; kohalike omavalitsuste haldusaktid, mis reguleerivad renoveerimistegevusi miljööaladel; vajalikud kooskõlastused.- Seadusandlus – muinsuskaitse-, ehitus-, planeerimis- ja jäätmeseadus- Elamupiirkondade ajalooline kujunemine ja arhitektuuriline ülesehitus.- Õuealad ja aiakujundus.- Tööde finantseerimine – riiklikud toetused ja kohalike omavalitsuste toetused.Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda:info@renoveeri.net, tel: 6414434Täiendav informatsioon www.renoveeri.netKoolitustsükli läbiviimist toetab Krediidi ja Ekspordi Sihtasutus KredEx.