21. – 22. august 2008 – Konverents

 EV 90. juubeliaastal korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts rahvusvahelise konverentsi, mis käsitleb Eesti ja teiste Euroopa riikide lähiajalugu II maailmasõja ajal ja järel.  Konverents „Poliitilised repressioonid 1940ndatel ja 1950ndatel aastatel“ toimub 21. augustil Tallinnas Rahvusraamatukogus ning on jätkuks 2005. aastal peetud küüditamisi ja massirepressioone käsitlenud konverentsile „Terrori arheoloogia“.

Konverentsil tuleb esitlusele avalikuks kasutamiseks mõeldud andmebaas väljapaistvate eesti kultuuri- ja ühiskonnategelaste matmispaikade kohta, mis asuvad väljapool Eestit.  Andmebaas valmis Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Arhivaaride Ühingu, Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Muinsuskaitseameti, EELK Konsistooriumi ühistööna.

Konverentsi kava vt. lisas.