18, aprill – 18. mai 2008 – Muinsuskaitsekuu

 Rahvusvahelisel muinsuskaitsepäeval 18. aprillil algab traditsiooniline muinsuskaitsekuu, mis Eesti kultuurikalendris on alates 1985. aastast leidnud kindla ja püsiva koha.

Muinsuskaitsekuu pidulikul avamisel 18. aprillil Teaduste Akadeemia saalis Toompeal  kõneleb EMS esimees Jaan Tamm, tervitused Kultuuriministeeriumilt, EMS teenetemedalite ja tänukirjade üleandmine ning Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Genealoogia Seltsi ja Eesti Kodu-uurimise Seltsi  aastraamatu esitlus.  Muinsuskaitsekuu kava koosneb talgutest, näitustest, ekskursioonidest, loengutest jm Eesti kultuuripärandit tutvustavatest üritustest, mida korraldavad Eesti Muinsuskaitse Selts, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Muinsuskaitseamet, riigi ja kohalikud muuseumid, erinevad mittetulundusühendused. Riigikogu Muinsuskaitse Ühenduse algatusel toimub 9. mail Pärnus ettekandekoosolek ja arutelu teemal “Elu muinsuskaitsealal”.Ühe põhiteemana soovib EMS tänavu tähelepanu juhtida Eesti Kaitseväe kalmistu olukorrale ja tulevikule (vt. kavast 12. mai) ning Narva mälestistele, muinsuskaitsealale ja endisele vangilaagri asukohale ja vangilaagri kalmistule (vt. kavast 14. mai).